sluiten

20 mei 2021

Tips voor elke belastingbetaler Mei 2021

Loket heffingsvermindering verduurzaming huurwoningen weer open

Verhuurt u sociale huurwoningen (maximale huurprijs € 752,33 in 2021) en moet u verhuurderheffing betalen? Dan is er goed nieuws voor u als u deze woningen wilt verduurzamen. U kunt vanaf 1 juli 2021 namelijk weer de heffingsvermindering verduurzaming aanvragen als u investeert in energiebesparende maatregelen. 

subsidie-zonnepanelen

Deze heffingsvermindering werd in 2019 stopgezet, omdat het beschikbare budget was overschreden. Aanvankelijk zou de heffingsvermindering pas vanaf 2022 weer worden opengesteld, maar dat is nu vervroegd naar 1 juli 2021.

U komt voor de vermindering in aanmerking als de huurwoningen met minimaal drie Energie-Indexklassen worden verbeterd. Bij de nieuwe openstelling hebt u ook een NTA 8800-energielabel (voorheen: NEN 7120) nodig. Dit label is 10 jaar geldig. Woningeigenaren zijn verplicht om bij oplevering, verkoop of verhuur een energielabel beschikbaar te stellen aan de koper of huurder.

Tijdelijke versoepeling gebruik oudere energielabels

Voordat u kunt beginnen met de verduurzamingswerkzaamheden, moet u eerst zorgen dat er een energielabel op basis van NTA 8800 is opgenomen. De opname en registratie van dit label moet klaar zijn op het moment dat u de voorgenomen investering aanmeldt via het eLoket bij rvo.nl. Als u het project aanmeldt tussen 1 juli en 1 oktober 2021, mag u een energielabel gebruiken met een opnamedatum van na 1 juli 2020. De opname mag dan dus 12 maanden oud zijn. Na 1 oktober 2021 geldt hiervoor weer de gebruikelijke termijn van 6 maanden.  

Tip

Het loket blijft minimaal 3 maanden open. Daarna alleen als er nog budget is. Bij de vorige openstelling van deze heffingsvermindering was het beschikbare budget snel op. Dus wees er na 1 juli a.s. op tijd bij!

 

subsidie-isolatiemaatregelen

Uw woning isoleren met subsidie

Bent u huiseigenaar en van plan om isolatiemaatregelen te treffen in uw eigen woning? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’ (ISDE). U kunt subsidie krijgen voor twee of meer grote isolatiemaatregelen in uw eigen huis, zoals het isoleren van een vloer, dak en/of gevel en het plaatsen van hoogrendementsglas. U kunt op de maatregelenlijsten op de website van rvo.nl controleren of de voorgenomen isolatiemaatregelen voor de ISDE in aanmerking komen. Daar vindt u ook een stappenplan om de aanvraag in te dienen. Het is verstandig om de zes eenvoudige stappen van dit stappenplan eerst te doorlopen, voordat u gaat aanvragen. U weet dan precies wat u nodig heeft voor de aanvraag. U dient de aanvraag uiterlijk in binnen 12 maanden nadat de eerste isolatiemaatregel is uitgevoerd. De hoogte van de subsidie wordt bepaald per m2 en hangt af van de getroffen maatregelen.

Ook subsidie voor kleinere isolatiemaatregelen

Daarnaast is er ook nog de RREW-regeling voor kleinere energiebesparende maatregelen in huis. Deze subsidieregeling kan door gemeenten worden aangevraagd bij de RVO om kleine energiebesparende maatregelen van huiseigenaren en huurders te stimuleren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorisolatie en tochtstrips of het plaatsen van ledlampen. Klik hier om te checken of uw gemeente budget heeft aangevraagd en gekregen voor deze regeling. 

 

Alles goed regelen zonder testament

Stel, u hebt geen testament laten opmaken en u overlijdt met achterlating van een partner en twee kinderen. Volgens de wettelijke verdeling worden dan alle bezittingen en schulden van uw nalatenschap automatisch aan uw partner toebedeeld. Uw kinderen krijgen dan een niet-opeisbare vordering op uw partner ter grootte van hun erfdelen. Deze vorderingen worden voor de erfbelasting gewaardeerd. Over de waarde moet dan al wel erfbelasting worden betaald. Pas na het overlijden van uw partner wordt de schuld die hij of zij heeft aan uw kinderen, alsnog verrekend in zijn/haar nalatenschap. Vaak worden deze vorderingen niet vastgesteld. Toch is het verstandig om in dat geval de omvang van de niet-opeisbare vorderingen van de kinderen alsnog vast te stellen. De basis hiervoor is de waarde van de woning in het economisch verkeer en de andere bezittingen en schulden. Zo weten de kinderen waar ze na het overlijden van de langstlevende partner nog recht op hebben. De aangifte erfbelasting (als die gedaan is) kan daarbij als leidraad dienen. 

Attentiepunt: de eigen woning

Als er geen testament is opgemaakt, is bij overlijden vaak ook geen verklaring van erfrecht afgegeven waarin de erfgenamen zijn vastgelegd. De woning staat bij het Kadaster ook vaak nog steeds op naam van de overledene en zijn of haar partner. Is dat bij uw overlijden het geval, dan zullen uw erfgenamen hier in de praktijk weinig van merken, maar stel dat uw partner de woning wil gaan verkopen? Om de woning te kunnen verkopen, moet uw partner enig eigenaar zijn. Als de notaris bij uw overlijden gevraagd was om een verklaring van erfrecht af te geven, had deze de woning bij het Kadaster op naam van uw partner kunnen stellen. Als dat niet het geval is, zal dit alsnog bij de verkoop van de woning in orde gemaakt moeten worden. Zeker in verband met de huidige situatie op de woningmarkt is het verstandig om het er niet op aan te laten komen, waardoor de verkoop wordt vertraagd.

 

ongehuwde-partner-krijgt-gezag

Ongehuwde partner van moeder krijgt automatisch gezag

Elk jaar worden er zo’n 75.000 kinderen buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren. Wanneer u niet met elkaar getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap met elkaar bent aangegaan, is op dat moment alleen de moeder die het kind heeft gebaard automatisch de juridische ouder van het kind. De ongehuwde of de niet-geregistreerde partner kan het (ongeboren) kind vervolgens met toestemming van de moeder laten erkennen bij de gemeente. Daarmee krijgt deze partner echter niet automatisch het gezag. Dat moet hij of zij samen met de moeder aanvragen. In de praktijk blijkt dat de partner zich dit vaak niet realiseert. Als de moeder komt te overlijden, of als de relatie stuk loopt, kan dit tot vervelende situaties leiden. De partner rest dan niets anders dan een procedure bij de rechtbank om zo het gezag te krijgen.

Koppeling erkenning en gezag

Om aan deze ongewenste effecten een eind te maken, heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen, waarin het onderscheid tussen gehuwde en ongehuwde ouders voor de gevolgen van erkenning wordt opgeheven. De ongehuwde partner van de moeder krijgt hierdoor automatisch ook het gezag als hij of zij het kind erkent. Zodra de Eerste Kamer het wetsvoorstel ook heeft aangenomen, wordt de precieze datum bepaald waarop de wijziging in werking treedt.

Let op

Er zijn een paar uitzonderingen op het automatisch krijgen van het gezag. Bijvoorbeeld als een van u  beiden of u beiden onbevoegd zijn tot gezag of als de moeder en erkenner in een notariële akte of bij de ambtenaar van de burgerlijke stand verklaren dat het gezag alleen door de moeder wordt uitgeoefend. 

 

 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.