sluiten

18 februari 2020

Tips voor DGA februari 2020

Hoger gebruikelijk loon

Bent u een aandeelhouder met een aanmerkelijk belang (5% of meer aandelenbezit in een bv of nv)? Dan valt u onder de zogenoemde gebruikelijkloonregeling. Er wordt verondersteld dat u in beginsel ten minste een bepaald (fictief) loon geniet, ongeacht het loon dat u feitelijk heeft ontvangen. Bent u directeur-groot(of enig)aandeelhouder (DGA) van uw bv, dan valt u dus onder deze regeling. Uw (fictieve) loon wordt dan ten minste gesteld op het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • het hoogste loon van de werknemers die bij u in dienst zijn
  • € 46.000

Het bedrag van € 46.000 geldt per 1 januari 2020. In 2019, 2018 en 2017 was dit bedrag nog € 45.000. Onder bepaalde omstandigheden mag u overigens toch een lager gebruikelijk loon in aanmerking nemen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u door ziekte aantoonbaar minder kunt werken en/of slechts eenvoudige werkzaamheden kunt verrichten.

 

Geldzakken

(Lauw)warm finaal verrekenbeding kan ijskoude douche zijn voor uw partner

Gaat u trouwen, dan kunnen er redenen zijn om geen gemeenschap van goederen te vormen. U gaat dan huwelijkse voorwaarden aan met uw partner. Daarin kunt u een finaal verrekenbeding opnemen. Dit houdt in dat er alleen bij overlijden (lauwe variant) of zowel bij overlijden als bij echtscheiding (warme variant) wordt verrekend alsof er een gemeenschap van goederen is. Stel, u en uw partner hebben een lauw of warm verrekenbeding opgenomen in uw huwelijkse voorwaarden. Tot het vermogen behoren ook de aandelen in uw holding-bv. Daarin zitten aanzienlijke middelen door de verkoop van de werk-bv, waarvan uw holding alle aandelen hield. De aandelen van de holding staan op uw naam, maar vermogensrechtelijk maakt het niet uit wie van u beiden er als eerste overlijdt. U heeft immers afgesproken dat er bij overlijden wordt verrekend alsof er een gemeenschap van goederen is. U krijgt dus bij overlijden per saldo de helft van het totale vermogen. Toch maakt het voor de inkomstenbelasting wel heel veel uit wie er als eerste overlijdt. Dat zit zo. DGA

 

Vorderingsrecht

Een finaal verrekenbeding geeft enkel een vorderingsrecht, geen recht op spullen. Wanneer u als eerste overlijdt, behoren alle aandelen tot uw vermogen. Als er geen substantieel overig vermogen is, zult u een verrekenschuld aan uw partner hebben. U heeft immers meer vermogen dan de helft. De aandelen en de verrekenschuld vererven dan. Uw partner betaalt dan daarover de gehele box-2- claim. Overlijdt uw partner als eerste, dan erft u alleen een verrekenvordering op uzelf. Die is weliswaar belast met erfbelasting, maar u bent geen inkomstenbelasting in box 2 verschuldigd. De aandelen in de holding vererven immers niet, want die staan al op uw naam. Voor het afrekenmoment in box 2 is dus de tenaamstelling (eigendom) van de aandelen in de holding wel degelijk relevant.

Let op

Wees u ervan bewust dat de box-2-heffing ook bij een finaal verrekenbeding uitsluitend afhangt van de persoon van de aandeelhouder. Wilt u dat niet, overweeg dan om dat verrekenbeding bij leven om te zetten in een beperkte of algehele gemeenschap van goederen.

 

 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.