sluiten

20 mei 2021

Tips voor de ondernemer mei 2021

TVL weer gewijzigd en verder verhoogd

In de eerste nieuwsbrief van 2021 berichtten wij u over de verlenging en enkele verruimingen in de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Inmiddels zijn er nieuwe wijzigingen bekendgemaakt.

ondernemer-winkelstraat

De vergoedingen in de TVL-regeling zijn verder omhoog gegaan voor het eerste (Q1) en tweede (Q2) kwartaal van 2021. Bent u een MKB-ondernemer (maximaal 250 medewerkers)? In dat geval is het maximale subsidiebedrag per kwartaal per onderneming verhoogd van € 330.000 naar € 550.000. Hebt u een grotere onderneming, dan is het maximale subsidiebedrag omhoog gegaan van € 400.000 naar € 600.000. U kunt in dat geval nog tot 10 juni 2021 TVL Q1 aanvragen. MKB-ondernemers kunnen alleen nog voor het tweede kwartaal van 2021 TVL aanvragen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het subsidiepercentage van de TVL-regeling is voor dit kwartaal verhoogd van 85% naar 100%. Op het moment van schrijven van dit artikel was de verwachting dat u TVL Q2 vanaf medio mei tot 31 juli 2021 zou kunnen aanvragen. Wilt u de exacte datum weten? Dan kunt u zich aanmelden voor een update van de RVO. Zodra de aanvraagtermijn start, krijgt u daar automatisch bericht van. U kunt zich in hetzelfde formulier ook aanmelden voor een update over andere TVL-gerelateerde zaken.

eHerkenning niveau 3

Let op, u hebt minimaal eHerkenning niveau 3 nodig voor het aanvragen van TVL. Voor TVL over de periode juni-september 2020 en TVL over het laatste kwartaal van 2020 (Q4) kunt u nog steeds inloggen met eHerkenning niveau 1 en eHerkenning niveau 2 of 2+. U kunt hierdoor de aanvraag inzien en reageren op het vaststellingsverzoek. Vraagt u aan met DigiD of heeft u al eHerkenning 3 of hoger? Dan is er voor u niets gewijzigd.

Let op

Hebt u nog geen eHerkenning niveau 3? Neem dan contact op met uw eHerkenningsleverancier om de eHerkenning te verhogen. Hebt u helemaal nog geen eHerkenning? In dat geval kunt u dit bij een eHerkenningleverancier aanvragen. Houd daarbij rekening met een levertijd van 1 tot 5 werkdagen en zorg ervoor dat u alle documenten en handtekeningen juist en volledig aanlevert. Dit verkort de levertijd.

 

TVL op basis van werkelijke hoofdactiviteit 

De SBI-code is steeds de basis geweest waarop werd beoordeeld of u in aanmerking kon komen voor de TVL-regeling. Dit beleid is gewijzigd. U kunt namelijk TVL of een hogere TVL krijgen als uw feitelijke activiteiten op 15 maart 2020 in werkelijkheid anders waren dan uit de inschrijving in het Handelsregister blijkt. Voorwaarde is dat u kunt aantonen dat uw hoofdactiviteit feitelijk een andere is dan die uit de SBI-code in het Handelsregister blijkt. Deze wijziging geldt - na goedkeuring door de Europese Commissie - vanaf het eerste kwartaal 2021 (Q1). De RVO past het gewijzigde beleid dan toe in de bezwaarprocedures op dit punt over het eerste kwartaal 2021(Q1). Zodra dat kan, wordt het gewijzigde uitgangspunt in de TVL voor het tweede kwartaal (Q2) al in de aanvraagprocedure verwerkt. Maar hebt u bezwaar gemaakt op dit punt over het eerste kwartaal en gelijk gekregen, dan wordt dit automatisch verwerkt in uw aanvraag over het tweede kwartaal.

Voorraadsubsidie gesloten detailhandel

Bent u ondernemer in de non-foodsector en hebt u voorraden ingekocht die u na de lockdown niet meer kon verkopen of die in waarde zijn verminderd? In dat geval komt u in aanmerking voor de eenmalige voorraadsubsidie. Deze tegemoetkoming bedraagt in het eerste kwartaal maximaal € 300.000. De voorraadsubsidie komt bovenop de TVL over het eerste kwartaal. U hoeft dit niet apart aan te vragen. U krijgt de voorraadsubsidie automatisch uitgekeerd als u ervoor in aanmerking komt en u TVL over het eerste kwartaal hebt aangevraagd.

 

Lijfrente

Oudedagsreserve tijdig omzetten in lijfrente voor premieaftrek in 2020

Wilt u uw oudedagsreserve omzetten in een lijfrente bij een bank of verzekeraar en de lijfrentepremie nog in de IB-aangifte 2020 in aftrek brengen? Zorg er dan voor dat u de premie op tijd betaalt. De lijfrentepremie is nog aftrekbaar in 2020 als u de premie uiterlijk vóór 1 juli 2021 heeft betaald. Het is toegestaan om in het jaar waarin u uw onderneming staakt, nog een bedrag toe te voegen aan de oudedagsreserve. Dit bedrag moet u dan wel mede gebruiken voor een lijfrente. Ook aan de overige voorwaarden voor toevoeging aan de oudedagsreserve moet u hebben voldaan. Vraag uw adviseur of u hieraan voldoet.

Let op

Met de vorming van de oudedagsreserve kunt u uw winst jaarlijks afromen, zonder dat u werkelijk een uitgave doet. Het is eigenlijk niet meer dan een papieren reserve in de vorm van een aftrekpost. U bouwt dus niet werkelijk een oudedagsvoorziening op, maar als u uw onderneming staakt, dan wordt de oudedagsreserve wel bij uw winst geteld en moet u er alsnog belasting over betalen. Als u de financiële mogelijkheden daartoe heeft, doet u er verstandig aan om ook werkelijk liquide middelen opzij te zetten ter grootte van de jaarlijkse dotatie aan de oudedagsreserve. 

 

Zet tijdig stakingswinst om in lijfrente voor premieaftrek in 2020

Heeft u uw onderneming in 2020 gestaakt en wilt u in dat jaar de stakingslijfrentepremieaftrek  claimen? Zorg er in dat geval voor dat u de premie op tijd betaalt. ‘Op tijd’ wil zeggen dat u de lijfrentepremie uiterlijk vóór 1 juli 2021 moet hebben betaald. U mag de stakingslijfrentepremie dan in mindering brengen op het inkomen in het stakingsjaar. De aftrek is wel gemaximeerd. De hoogte hangt onder meer af van uw leeftijd op het stakingsmoment, de mate van eventuele arbeidsongeschiktheid, of de staking het gevolg is van uw overlijden en van de ingangsdatum van de lijfrente-uitkeringen. 

 

Registreer voor éénloketsysteem e-commerce

In het eerste FiscKwartaaltje van dit jaar berichtten wij u dat de nieuwe btw-regels voor e-commerce (verzamelnaam voor alle soorten handel via het internet) per 1 juli 2021 in werking treden. Om de administratieve lasten hiervan te beperken, kunt u gebruikmaken van de One Stop Shop (OSS)-regeling. U kunt zich laten registreren voor dit nieuwe éénloketsysteem, dat het bestaande MOSS-loket vervangt. U kiest er dan voor om de buitenlandse btw over de afstandsverkopen in uw eigen lidstaat (lees: de Belastingdienst in Nederland) te voldoen. U hoeft zich dan niet te registreren in een andere EU-lidstaat en u hoeft daar dan ook geen aangifte te doen. 

Uitzondering

De nieuwe btw-regels voor e-commerce gelden voor goederen en diensten aan consumenten of niet-ondernemers in een andere EU-lidstaat. Deze leveringen en diensten worden vanaf 1 juli 2021 belast in het land van bestemming. Bent u echter alleen in Nederland (of in één andere EU-lidstaat) gevestigd en is uw totale grensoverschrijdende jaaromzet minder dan € 10.000, dan blijft u voor de afstandsverkopen btw-plichtig in Nederland (de eigen lidstaat).

De € 10.000-drempel geldt op jaarbasis, waarbij ook voor de periode van 1 juli 2021 t/m 31 december 2021 de drempel € 10.000 bedraagt; in 2021 bedraagt de drempel dus niet de helft (€ 5.000). Bent u niet al over de bestaande afstandsverkopendrempels heengegaan, dan begint u dus vanaf 1 juli 2021 te tellen totdat u met uw omzet aan consumenten (of niet-ondernemers) naar andere EU-landen de € 10.000 overschrijdt. Vanaf dat moment bent u btw in het bestemmingsland verschuldigd en kunt u zich aanmelden voor het éénloketsysteem.

Andere wijzigingen

Enkele andere belangrijke wijzigingen per 1 juli 2021 zijn:

  • invoering van btw-plicht voor elektronische handelsplatforms. Via deze platforms vinden de meeste afstandsverkopen van goederen aan consumenten plaats;
  • introductie van de invoerregeling voor goederen van buiten de EU met een intrinsieke waarde tot € 150. Dit is een nieuw systeem waarbij de leveranciers van deze goederen de btw op de verkopen via één loket kunnen voldoen. Hierdoor wordt bij de feitelijke invoer van de goederen geen btw geheven, maar wel over de levering aan de consument;
  • afschaffing van de btw-vrijstelling bij de invoer van goederen van buiten de EU met een intrinsieke waarde van minder dan € 22 die worden geleverd aan consumenten binnen de EU.

Tip

Zorg ervoor dat u de nieuwe (complexe) btw-regels voor e-commerce tijdig in uw administratie hebt  verwerkt. Dus begin op tijd!

 

 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.