sluiten

26 augustus 2020

Tips voor de ondernemer Augustus 2020

Tegemoetkoming Vaste Lasten voor de MKB-ondernemer

Sinds eind juni is de ‘Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (hierna: TVL-regeling) in werking getreden. Dit is de opvolger van de TOGS (€ 4.000). De TVL-regeling is een tijdelijke en eenmalige subsidie van maximaal € 50.000, waarmee u de vaste lasten kunt betalen voor de maanden juni tot en met september 2020.

Tegemoetkoming Vaste Lasten voor de MKB-ondernemer

U kunt de subsidie krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U stond op 15 maart 2020 ingeschreven in het Handelsregister met de kwalificerende SBI-code. Als u subsidie ontving onder de TOGS, voldoet uw SBI-code zonder meer;
  • Uw omzet is met ten minste 30% gedaald;
  • U heeft meer dan € 4.000 vaste lasten. Het gaat hierbij om de overige bedrijfskosten. Variabele lasten tellen niet mee. De regeling werkt met een vast percentage per sector. U hoeft de vaste lasten dus niet zelf te berekenen;
  • Uw onderneming heeft ten minste één vestiging op een ander adres dan uw privéadres, of u heeft een vestiging die fysiek is afgescheiden van uw privéwoning en die is voorzien van een eigen opgang of toegang. Deze eisen gelden overigens niet voor horeca- en ambulante ondernemingen. Bent u horecaondernemer? Dan is het voldoende dat u ten minste één horecagelegenheid huurt, pacht of in eigendom heeft.

Aanvraag

U kunt de subsidie aanvragen tot en met 30 oktober 2020, 17:00 uur . Dit gebeurt via een formulier op RVO.nl, waarna binnen acht weken een beslissing volgt. Als de subsidie wordt verleend, zal er een eenmalig voorschot van 80% worden uitgekeerd. De vaststelling van de subsidie moet u vervolgens vóór 1 april 2021 aanvragen bij rvo.nl/tvl.

 

Denk aan tijdig terugvragen buitenlandse btw over 2019

Bent u btw-ondernemer en hebben ondernemers in andere EU-lidstaten aan u in 2019 buitenlandse btw in rekening gebracht? U kunt die btw dan terugvragen via de Belastingdienst door in te loggen op een speciale website. Zodra het teruggaafverzoek is ingediend, stuurt de Belastingdienst dit verzoek binnen 15 dagen door naar de belastingdienst van het EU-land waar de btw wordt teruggevraagd. Duurt dit langer, dan maakt u mogelijk aanspraak op coulancerente. De teruggaafverzoeken moeten uiterlijk op 30 september 2020 bij de Belastingdienst zijn ingediend. Uitstel is helaas niet mogelijk.

Brexit en btw teruggaaf

Brexit en btw-terugvraag

Het Verenigd Koninkrijk heeft op 31 januari jl. de EU verlaten. Toch kunt u dit jaar nog via de Belastingdienst in Nederland de buitenlandse btw terugvragen. Er geldt namelijk een overgangsperiode tot eind 2020, waardoor dit nog mogelijk is. U moet het teruggaafverzoek ook in dit geval uiterlijk 30 september 2020 indienen.

 

 

Bijzonder uitstel loopt af: gespreid terugbetalen

Loopt het bijzonder uitstel van betaling voor belastingaanslagen af, dan kunt u het uitstel met een speciaal formulier verlengen. Wilt u het uitstel niet verlengen, dan hoeft u de uitgestelde belasting niet direct in een keer terug te betalen. Het kabinet werkt aan een plan voor gespreide terugbetaling en maatwerk. Na de zomer volgt nadere informatie over het bijzonder uitstel en het betalingsvoorstel dat u krijgt. Dit zal de Belastingdienst bekendmaken onder meer via de website www.belastingdienst.nl/coronavirus en social media.

Let op

Alleen uitgestelde openstaande belastingschulden hoeft u niet direct te voldoen als het uitstel afloopt. Nieuwe belastingschulden moet u wel op tijd betalen om boetes te voorkomen. Als u twijfelt of u dat kunt, dan kunt u ook bijzonder uitstel aanvragen voor deze belastingschulden.

 

Sneller schulden saneren bij rendabel bedrijf

Hebt u een rendabel bedrijf, maar dreigt uw bedrijf toch om te vallen door de zware schuldenlast of door structureel te hoge kosten? In dat geval is er wellicht hulp nabij. De Tweede Kamer heeft namelijk ingestemd met een wetsvoorstel, waardoor het mogelijk wordt dat de rechtbank een onderhands akkoord goedkeurt over het herstructureren van schulden. Alle bij het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders zijn aan de inhoud van het akkoord gebonden. Ook degenen die tegen het akkoord hebben gestemd, kunnen toch aan het akkoord worden gehouden als de besluitvorming over de inhoud van het akkoord aan bepaalde voorwaarden voldoet. Een dergelijk dwangakkoord ontbreekt in de huidige wettelijke regeling. Nu moeten àlle crediteuren instemmen met een akkoord over schuldsanering. Daardoor kan één crediteur een akkoord tegenhouden, waarmee de meerderheid van de crediteuren instemt.

Let op

De schulden die betrekking hebben op rechten en vorderingen van werknemers op grond van een arbeidsovereenkomst, blijven van rechtswege buiten het akkoord.

Als ook de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemt, kunnen bedrijven die in de kern gezond zijn maar een te hoge schuldenlast hebben, sneller tot schuldsanering overgaan. Hierdoor kan een surseance van betaling of faillissement worden voorkomen.

Attentiepunt

Er geldt een tegemoetkoming voor kleine crediteuren. Zij krijgen minimaal 20% van hun vorderingen voor geleverde goederen of diensten uitbetaald, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen.

 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.