sluiten

20 mei 2019

Tips voor de DGA mei 2019

Start aanpak excessief lenen bij de eigen bv

Het vorig jaar aangekondigde wetsvoorstel om excessief lenen bij de eigen vennootschap tegen te gaan, is in concept gepubliceerd. Uit de reacties van met name de belastingdeskundigen blijkt dat er nog veel schort aan het concept. Dit komt vooral door de vele – mogelijk onbedoelde – dubbele heffingen, die besloten liggen in de voorgestelde maatregelen. De verwachting is dat dit nog de nodige aanpassingen oplevert, waarna het wetsvoorstel waarschijnlijk deze zomer bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

Bovenmatig lenen

Het bovenmatig lenen bij de eigen vennootschap wordt tegengegaan door het lenen bij de eigen bv van meer dan € 500.000 te belasten als inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2. Dit wil zeggen dat er over het meerdere 25% (huidig tarief) inkomstenbelasting moet worden betaald. Dit aanmerkelijkbelangtarief wordt de komende jaren in twee stappen verhoogd: naar 26,25% in 2020 en naar 26,9% in 2021. De maatregelen tegen het excessief lenen bij de eigen vennootschap moeten in werking treden vanaf 1 januari 2022.

tip

Bent u een aanmerkelijkbelanghouder voor wie deze maatregelen gevolgen hebben? Zorg dan dat u de schulden aan uw eigen bv tijdig terugbrengt tot een bedrag onder de € 500.000.

 

Overgangsregeling bestaande eigenwoningschulden

Er geldt een overgangsregeling voor bestaande en nieuwe eigenwoningschulden van de eigen bv. Die regeling houdt in dat boven op deze eigenwoningschulden een aanvullende drempel geldt van € 500.000 voor u en uw partner gezamenlijk. Er is echter voorgesteld om een extra voorwaarde te verbinden aan nieuwe (na 31 december 2021) eigenwoningschulden bij de eigen bv.

Voor deze schulden geldt dat u een recht van hypotheek verstrekt aan uw bv.

auto van de zaak

 

Huren auto van de zaak voorkomt bijtelling niet

Heeft de bv (uw werkgever) een auto aan u ter beschikking gesteld en rijdt u daar minder dan 500 km per jaar privé mee? In dat geval hoeft u geen bijtelling wegens privégebruik bij uw inkomen te tellen. U moet dit geringe privégebruik wel kunnen aantonen. Meestal wordt hiervoor een sluitende kilometeradministratie bijgehouden. Maar huurt u die auto van de zaak tijdens vakanties van uw bv, dan krijgt u alsnog de bijtelling aan uw broek, omdat de auto tijdens uw vakantie nog steeds door uw bv aan u ter beschikking wordt gesteld. De vakantiekilometers met de auto van de zaak tellen dan mee bij de beoordeling of de 500km-grens wordt overschreden.

Het huurcontract met uw bv voorkomt dat niet, zo blijkt uit een recente zaak van een holding-bv die een Renault Twingo ter beschikking stelde aan een DGA. Daarvoor werd de bijtelling wegens privégebruik toegepast. Een dochter-bv stelde aan de DGA een Volvo ter beschikking, waarvoor hij een rittenadministratie bijhield. De kosten werden niet doorberekend aan de holding-bv. De Volvo werd ook gebruikt tijdens vakanties, waarvoor de DGA en de dochter-bv een huurovereenkomst sloten. De DGA betaalde de huur en de brandstof. Toch werd volgens de rechter in hoger beroep de auto tijdens de vakanties nog steeds ter beschikking gesteld. De vakantiekilometers telden mee bij de beoordeling van de 500km-grens, waardoor de naheffing over de bijtelling terecht was.

tip

Rijdt u (of een gewone werknemer van een werkgever) in een terbeschikkinggestelde auto van uw bv (werkgever) en houdt u een rittenregistratie bij om zo de bijtelling wegens privégebruik te voorkomen? In dat geval ontkomt u niet aan de bijtelling als u vervolgens die auto gedurende een bepaalde periode huurt van uw bv (werkgever). De terbeschikkingstelling blijft dan namelijk voortduren. Door de tijdens de huurperiode verreden kilometers overschrijdt u dan de 500km-grens, waardoor u toch de bijtelling wegens privégebruik bij uw inkomen moet tellen.

Slechts onder strikte voorwaarden keurt de Belastingdienst goed dat er geen sprake is van een ter beschikking gestelde auto. Zie in dit verband de Brancheregeling tijdelijk privégebruik deelauto.

Huur auto zonder ter beschikking gestelde auto

Wordt aan u (of aan een gewone werknemer van een werkgever) geen auto van de zaak ter beschikking gesteld en huurt u dan van de bv (de werkgever) een auto voor bijvoorbeeld de vakantie tegen een marktconforme huur? In dat geval is er geen loonvoordeel dat wordt belast.

 

Wetsvoorstel UBO-register eindelijk ingediend

Er is eindelijk een begin gemaakt met de invoering van het UBO-register. De daartoe strekkende wet is namelijk onlangs ingediend bij de Tweede Kamer. Het UBO-register bevat informatie over belanghebbenden (Ultimate Benificial Owners) die uiteindelijk voor 25% of meer eigenaar zijn - of zeggenschap hebben over - onder meer bv’s, nv’s, stichtingen en verenigingen, maar ook over maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen. Een deel van deze informatie wordt openbaar. Het UBO-register moet uiterlijk op 10 januari 2020 in werking treden.

Wij houden u op de hoogte.

 

Wat gaat u doen met uw pensioen?

pensioenMisschien heeft u het lange tijd voor u uitgeschoven, maar 2019 is het jaar waarin u echt een beslissing moet nemen. Wat gaat u doen met uw pensioen in eigen beheer? Kiest u voor afkoop met een korting (19,5%) of toch voor omzetting in een oudedagsverplichting (ODV)? Of kiest u ervoor om uw op 31 december 2016 bestaande pensioenaanspraken gewoon als pensioen te laten uitkeren vanaf bijvoorbeeld uw 67ste verjaardag? Wilt u gebruikmaken van de afkoop of de ODV-optie? In dat geval moet u die keuze dit jaar maken, want daarna vervallen deze mogelijkheden. Het is verstandig om u bij uw keuze te laten begeleiden door een pensioenadviseur. Wacht daar niet te lang mee, want het kost tijd om alles uit te zoeken en geregeld te hebben. Voor u het weet, is het oudejaarsavond 2019.

Let op

Kiest u er dit jaar voor om uw pensioenaanspraken af te kopen, dan ontvangt u een bedrag ineens in plaats van jaarlijkse uitkeringen vanaf uw pensioendatum. U hoeft geen revisierente te betalen, maar uw bv moet wel loonbelasting inhouden en afdragen.

 

 

In dit nieuwsbericht is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 9 mei 2019. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. De redactie sluit bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.