sluiten

26 februari 2019

Tips voor Ondernemers

Brexit: Vraag btw-verlegging aan bij import

Importeert u veel goederen uit het Verenigd Koninkrijk (VK)? Als het goed is, heeft u dan een brief van de Belastingdienst ontvangen, waarin u wordt geattendeerd op de mogelijkheid om alvast een zogenoemde ‘artikel 23-vergunning’ aan te vragen. Die vergunning kan worden gebruikt bij import uit een niet-EU-land. Zoals het er nu naar uitziet, wordt het VK vanaf 29 maart 2019 vanwege de Brexit een niet-EU-land. Bent u in het bezit van een ‘artikel 23-vergunning’, dan hoeft u de btw op de geïmporteerde goederen niet bij de inklaring aan de douane te betalen. Die btw wordt dan verlegd naar uw btw-aangifte. In dezelfde aangifte kunt u de btw als voorbelasting in aftrek brengen, mits u de goederen voor btw-belaste prestaties gebruikt.

Brexit

Er is inmiddels het Brexit-loket geopend. Hier is onder meer een Brexit-scan te vinden, waarmee u kunt nagaan welke gevolgen de Brexit heeft voor uw bedrijf. Bovendien is er inmiddels tot het eind van dit jaar fiscaal overgangsrecht aangekondigd voor het geval het VK uit de EU vertrekt zonder deal. Dit overgangsrecht houdt in dat er voor de belastingen wordt gedaan alsof het VK de EU nog niet heeft verlaten.

 

Geen zelfstandigenaftrek bij niet voldoen aan urencriterium

U kunt als ondernemer gebruik maken van de zelfstandigenaftrek (2019: maximaal € 7.280). Bent u een startende ondernemer, dan komt daar de startersaftrek (in 2019: maximaal € 2.123) bij. Maar u kunt deze aftrekpost(en) alleen in mindering brengen op uw winst als u aannemelijk kunt maken dat u ten minste 1.225 uren én 50% van uw totale arbeidstijd hebt besteed aan werkzaamheden voor uw onderneming. De tweede eis geldt overigens niet voor startende ondernemers. Deze eis kan met name roet in het eten gooien bij parttime ondernemerschap naast een dienstbetrekking.
Het bijhouden van een urenspecificatie is dan ook van groot belang. Het is verstandig om de uren regelmatig (dagelijks/wekelijks) te noteren. Het achteraf opstellen wordt regelmatig afgeschoten, omdat de informatie niet gedetailleerd genoeg is en de uren daardoor niet controleerbaar zijn.

 

Uren van welke werkzaamheden?

Ten eerste natuurlijk alle uren die besteed zijn aan de kernactiviteiten van de onderneming. Daarnaast zijn ook reistijd en tijd besteed aan acquisitie en het bijwonen van netwerkbijeenkomsten werkzaamheden die (in)direct gericht zijn op de zakelijke belangen van de onderneming. Hetzelfde geldt voor de zakelijk verrichte activiteiten die niet direct toerekenbaar zijn aan opdrachten, zoals het beheren van de website en het verzorgen van de administratie.

 

Nieuw btw-nummer eenmanszaken

Alle eenmanszaken in Nederland krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer. Hiermee voldoet de Belastingdienst aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om met een alternatief te komen voor het huidige btw-identificatienummer. Het huidige nummer bevat het burgerservicenummer, waardoor het te privacygevoelig is. U krijgt het nieuwe nummer eind 2019 uitgereikt. U kunt dit gebruiken op uw facturen en website. Het nieuwe nummer is een tijdelijke oplossing totdat er een nieuw ICT-systeem voor de btw wordt ingevoerd.

 

Kantineforfait verhoogd en vervallen voorwaarde goedkeuring evenementen

Het kantineforfait is sinds 1 januari jl. verhoogd van 11,5% naar 13%. Maakt u gebruik van de kantineregeling, dan hoeft u de kantine-omzet van de sportvereniging niet te splitsen in 21% voor alcoholische dranken en 9% voor niet alcoholische dranken en etenswaar. De wijziging hangt samen met de verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6% naar 9%. Daarnaast vervalt om praktische redenen de voorwaarde bij de goedkeuring die geldt voor bijzondere evenementen of acties. Die voorwaarde hield in dat de bevoegde inspecteur zich vóór aanvang van het evenement schriftelijk akkoord moest verklaren met toepassing van de goedkeuring.

 

Pas uw prijzen en administratie zo spoedig mogelijk aan deze wijzigingen aan.

 

 

Aftrek gemengde kosten gewijzigd

De regels voor de aftrek van gemengde kosten zijn gewijzigd. Gemengde kosten zijn pas aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als een drempelbedrag wordt overschreden. Dit drempelbedrag is sinds 1 januari 2019 verhoogd van € 4.500 naar € 4.600. Maar er is een alternatief. U mag er namelijk ook voor kiezen om 80% van de gemengde kosten in aftrek te brengen. Dit percentage is dit jaar niet gewijzigd.

Griffierechten

Bepaalde kosten hebben uitsluitend een zakelijk karakter of uitsluitend een privékarakter. Maar er zijn ook kosten die u wel voor uw onderneming maakt, maar waarin ook een privé-element zit.

Dit zijn de gemengde kosten. Hieronder vallen:
• de kosten voor voedsel, drank en genotmiddelen;
• representatiekosten;
• kosten van congressen, seminars, symposia, excursies en studiereizen.

 

Doe tijdig btw-suppletie

Een suppletieaangifte moet u indienen, zodra duidelijk is dat er te weinig of te veel btw is betaald. Heeft u te weinig btw betaald? Dan bent u belastingrente verschuldigd vanaf de eerste dag na afloop van het kalender- of boekjaar waarop die btw betrekking heeft. Dit kunt u voorkomen door de suppletieaangifte in te dienen binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar. Er wordt dan namelijk geen belastingrente berekend, mits de suppletie een vrijwillige verbetering is. Bedragen tot € 1.000 mag u verrekenen in de eerstvolgende btw-aangifte. Daarvoor hoeft u dus geen suppletieaangifte te doen. Let wel, een suppletieaangifte kunt u alleen nog digitaal indienen.

 

De belastingrente bedraagt 4%. Heeft u te weinig btw betaald over 2018? Zorg dan dat u de suppletieaangifte uiterlijk 31 maart 2019 hebt ingediend, anders gaat u vanaf 1 april 2019 belastingrente betalen. Wil de suppletie gelden als een vrijwillige verbetering, dan is het sowieso zaak om zo snel mogelijk een suppletieaangifte in te dienen, nadat bekend is dat er te weinig btw is betaald.

 

In dit nieuwsbericht is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 7 februari 2019. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.