sluiten

20 mei 2019

Tip voor de ondernemer mei 2019

Aansprakelijkheid voor gevolgschade uitsluiten in algemene voorwaarden?

Maakt u een fout, dan kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de schade. In veel algemene voorwaarden wordt de aansprakelijkheid voor gevolgschade echter uitgesloten. Dit mag. Maar let op: algemene voorwaarden gelden alleen als ze bij het aangaan van de overeenkomst ter hand zijn gesteld. Dit kan persoonlijk, per post of per mail. Alleen als de terhandstelling bij het aangaan van de overeenkomst echt niet kan, dan mag u ernaar verwijzen. Hier gaat het vaak fout, omdat slechts wordt volstaan met de korte mededeling onderaan het briefpapier dat de algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij bijvoorbeeld de griffie van de rechtbank. De rechter schuift de algemene voorwaarden dan terzijde.

U doet er verstandig aan de algemene voorwaarden mee te sturen met bijvoorbeeld uw mail en om hier nadrukkelijk naar te verwijzen. U bent te laat als u de algemene voorwaarden op uw facturen vermeldt. Stuur bij offertes of bevestigingen standaard algemene voorwaarden mee. Ook is het raadzaam om al in brieven of disclaimers de belangrijkste algemene voorwaarden te noemen.

 

In dit nieuwsbericht is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 9 mei 2019. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. De redactie sluit bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.