sluiten

20 september 2018

Het tarief in de vennootschapsbelasting gaat omlaag

Het tarief van de vennootschapsbelasting zal geleidelijk worden verlaagd.  Om de pret bij het MKB ietwat te drukken zal echter tegelijkertijd de aanmerkelijk belang-heffing (de dividendbelasting voor de DGA) worden verhoogd.

 

Hoe ziet de verlaging van de vennootschapsbelasting eruit?

Het tarief is nu nog 20% voor de winst tot € 200.000 en 25% voor de winst daarboven. Het tarief wordt in drie jaarlijkse stappen verlaagd:

  • 2019:
   • Winst tot € 200.000: 19%
   • Daarboven: 24,3%.
  • 2020:
   • Winst tot € 200.000: 17,5%
   • Daarboven: 23,9%
  • 2021:
   • Winst tot € 200.000: 16%
   • Daarboven: 22,25%

Dit laatste tarief van 22,25% zou eerst worden verlaagd tot 21% maar in verband met hogere kosten voor de afschaffing van de dividendbelasting (alleen (direct) voordelig voor het grootbedrijf) is dat tarief uitgekomen op 22,25%.

 

Verhoging van tarief in Box II: de aanmerkelijk-belang-heffing

Het tarief van de vennootschapsbelasting en het tarief in Box 2 vertonen al jaren een samenhang. De gezamenlijke belastingdruk van deze twee tarieven komt in 2018 uit op 40-44%. Die gezamenlijke belastingdruk is bedoeld om ervoor te zorgen dat ondernemers in de inkomstenbelasting (eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma) en ondernemers in de vennootschapsbelasting (o.a. B.V., N.V.) fiscaal een min of meer gelijk tarief betalen. Wanneer die tarieven te veel uit elkaar zouden lopen, zou een bepaalde rechtsvorm mogelijk te veel op basis van fiscale overwegingen worden gekozen.

In samenhang met de verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting wordt daarom voorgesteld om het huidige belastingtarief van 25% voor inkomsten uit aanmerkelijk belang (dat wil zeggen een belang in een vennootschap van 5% of meer) in twee stapjes te verhogen.

De tariefopbouw in box 2 wordt dan als volgt:

   • Huidig tarief (2019): 25,0%
   • Verhoging stap 1 (2020): 26,25%
   • Verhoging stap 2 (2021): 26,9%

 

Gecombineerde heffing: bruto BV naar netto DGA

Wat kost het nu en volgende jaren dan om een in de BV verdiende (bruto) euro netto te maken voor u als DGA? Uw BV betaalt over haar winst vennootschapsbelasting. Daarna kunt u deze winst uitkeren aan u privé (dividend), waarover u aanmerkelijk-belang-heffing betaalt.

 

 

Heffing in BV

 

Heffing bij DGA

 

Totale heffing bruto tot netto

 

Vennootschapsbelasting

 

 

 

Gecombineerde heffing

 

tot € 200.000

daarboven

 

AB-heffing

 

tot € 200.000

daarboven

2018

20,0%

25,0%

 

25,0%

 

40,0%

43,8%

2019

19,0%

24,3%

 

25,0%

 

39,3%

43,2%

2020

17,5%

23,9%

 

26,3%

 

39,2%

43,9%

2021

16,0%

22,3%

 

26,9%

 

38,6%

43,2%

 

Er komt geen overgangsregeling voor winsten die vóór 2020 zijn behaald, maar pas in 2020 of een later jaar worden uitgekeerd aan de DGA. Dat betekent dat het – afhankelijk van de situatie waarin u verkeert – interessant kan zijn om uiterlijk in 2019 zoveel mogelijk dividend uit te keren of wellicht de aandelen te vervreemden.

 

Voorwaartse verliesverrekening beperkt

De huidige termijn voor voorwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting is negen jaar. Deze termijn wordt teruggebracht naar zes jaar.