sluiten

25 november 2016

Stel schenking eigen woning aan derden uit tot 2017

Vanaf 1 januari 2017 kunt u onder voorwaarden tot 100.000 euro onbelast schenken aan een ander voor een eigen woning. Dit geldt ook voor een schenking ter aflossing van een oude restschuld.

De eigen woning kan buiten Nederland zijn gelegen. Tussen de schenker en de verkrijger is geen familierelatie noodzakelijk. Wel moet de verkrijger tussen de 18 en 40 jaar zijn en mag binnen de relatie van schenker en verkrijger maar eenmaal beroep op deze verhoogde vrijstelling worden gedaan. De schenking mag wel over drie jaren worden gespreid. Als de schenker binnen 180 dagen na de schenking overlijdt, hoeft de verkrijger over die 100.000 euro geen erfbelasting te betalen.

Vul schenking eigen woning aan uw kinderen aan in 2017
Alleen in 2017 of in 2018 kunt u uw schenking eigen woning van 2015 of 2016 aan uw kind nog belastingvrij aanvullen tot 100.000 euro door gebruik te maken van de verhoogde vrijstelling. De vrijgestelde aanvulling is maximaal 100.000 euro, verminderd met het vrijstellingsbedrag dat in het jaar van de aanvulling (2017 of 2018) geldt. Dit is ongeacht of de vrijstelling destijds in 2015 of 2016 volledig is benut. Als uw kind tussen 2010 en 2015 al een beroep heeft gedaan op de verhoogde vrijstelling eigen woning, dan staat deze verruiming niet meer open voor uw kind. Dit geldt ook als uw kind de vrijstelling destijds niet volledig heeft benut.

Heeft u voor 2010 gebruikgemaakt van de eenmalige verhoogde vrijstelling en in de tussenliggende periode niet geschonken, benut dan dit jaar (2016!) nog de vrijgestelde ‘inhaalschenking’ voor de eigen woning van € 27.570. In dat geval kunt u ook tot € 46.984 gebruik maken van de structureel verhoogde vrijstelling eigen woning van € 100.000 in 2017 en in 2018. Zonder een inhaalschenking bedraagt vanaf 2017 het restant van de te benutten vrijstelling slechts    € 27.567.

Aan de vrijstelling zijn voorwaarden verbonden. Mis de vrijstelling niet. Neem altijd contact op met uw accountant als u van deze regeling gebruik wilt maken.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.