Salarisadministratie toegelicht

Informatie over de algemene gang van zaken bij het verwerken van uw salarisadministratie bij KALB treft u hier aan. Deze pagina geeft meer specifiek aan wat er mogelijk is binnen de KALB Salarisportal. Altijd geldt: U bepaalt welke werkzaamheden wij maandelijks voor u verrichten en dit alles volgens heldere tariefafspraken. Zo weet u van te voren waar u aan toe bent!

Online heeft u altijd toegang tot uw salarisadministratie en dus ook tot uw salarisrapportages, zoals bijvoorbeeld de loonstroken, betaalbestanden, loonaangiftes, journaalposten en standenregisters.

 
 

Zelf wijzigingen doorvoeren in uw salarisadministratie

Via de KALB Salarisportal kunt u digitaal wijzigingen voor uw personeel aangeven. Deze kunnen vervolgens goedgekeurd en verwerkt worden in uw salarisadministratie door uw salarisadministrateur bij KALB.

 

Digitaal dossier salarisadministratie

Via de KALB Salarisportal kunt u zelf een online personeelsdossier bijhouden. Ook kunt u hier zelf documenten uploaden en zichtbaar maken voor uw medewerkers.

 

HR signalen over uw personeel

U (en/of iemand die u hiervoor aanwijst binnen uw organisatie) ontvangt van ons dagelijks signalen van de belangrijkste gebeurtenissen die op stapel staan, zoals einde proeftijden, contracten, verjaardagen, jubilea, verzuim en verlof.

 

Salarisstroken

U ontvangt van ons de salarisstroken online in uw beveiligde KALB Salarisportal. Indien gewenst krijgen uw personeelsleden ook toegang tot hun eigen (deel van) KALB Salarisportal. In overleg met u richten wij het systeem hierbij zo in dat uw medewerker bijvoorbeeld gedeeltes van het eigen personeelsdossier kan inzien, salarisstroken kan downloaden of een vakantiedagen aanvraag kan verrichten.

 

Loonjournaalpost

Elke maand ontvangt u van ons een loonjournaalpost, welke u kunt gebruiken om uw financiële administratie bij te werken. Ook kunnen wij deze journaalpost automatisch direct in uw financiële administratie laten verwerken, indien u voor uw financiële administratie gebruik maakt van bijvoorbeeld Unit4, Exact, Twinfield of Reeleezee. Standaard ontvangt u één loonjournaalpost per periode, maar u kunt er kosteloos voor kiezen om loonjournaalposten per afdeling, of zelfs per medewerker te ontvangen.

 

SEPA betaalbestand voor uw salarisbetalingen

Betaalt u de salarissen van uw medewerkers nog handmatig? Dat is niet nodig. Wij kunnen u de salarisbetalingen digitaal aanleveren via de portal. Dit wordt een SEPA betaalbestand genoemd. Bij elke bank is het mogelijk om dit bestand in te lezen en zodoende met een druk op de knop de netto salarisuitbetalingen te verrichten. 

 

Aangifte loonheffingen

De aangifte loonheffingen dienen wij periodiek voor u in. U ontvangt van ons tijdig een email met de belangrijkste gegevens van de ingediende aangifte loonheffingen, waarin het bedrag, het betalingskenmerk en de uiterste betaaltermijn is vermeld. 

 

Periodieke opgave bedrijfstakregelingen (BTER)

Voor sommige bedrijfstakken (bijvoorbeeld Bouw, Slagers en Hoveniers) dienen de loongegevens tevens te worden verzonden naar de betreffende overkoepelende bedrijfstakorganisatie. Wij kunnen dit uiteraard ook voor u verzorgen.

 

Jaaropgaven voor uw personeel

Jaarlijks ontvangt u en uw medewerkers van ons de jaaropgaven voor de medewerkers ten behoeve van hun aangifte inkomstenbelasting

 

Verlofregistratie voor uw werknemers

Via de KALB Salarisportal kunt u online uw verlof registreren. U kunt het verlofsaldo laten berekenen en u kunt eenvoudig de verlofaanvragen registeren.

 

Verzuimregistratie voor uw werknemers

Via de KALB Salarisportal kunt u eenvoudig en efficiënt het verzuim registreren en begeleiden, waardoor uw werknemer weer sneller aan de slag is én waardoor u voldoet aan de Wet Verbetering Poortwachter.

 

Uw salarisadministratie goed regelen? Neem contact op via het contactformulier of per telefoon.