sluiten

13 mei 2016

Quotumheffing voor bedrijven met meer dan 25 werknemers

Medio 2016 wordt door het ministerie van SZW landelijk bekeken of de vrijwillige banenafspraak van de Quotumwet is behaald. Pas als dan blijkt dat deze voor 2015 niet is behaald, treedt vanaf 1 januari 2017 de quotumheffing  in werking. Werkgevers zijn dan in 2018 een quotumheffing verschuldigd als zij in 2017 niet hebben voldaan aan het nog in 2016 vast te stellen quotumpercentage voor 2017.

Hoe steekt de Quotumwet nu precies in elkaar?

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit wordt geregeld in de ‘Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’, ook wel Quotumwet genoemd. Volgens de Quotumwet moeten werkgevers een bepaald percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst te nemen: het quotum arbeidsbeperkten. Werkgevers moeten tot 2026 in totaal 100.000 banen realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. Dit wordt de banenafspraak genoemd en is vooralsnog een vrijwillige afspraak.

 Quotumheffing mogelijk vanaf 1 januari 2017

Op landelijk niveau wordt jaarlijks vanaf 2015 gekeken of de werkgevers de aantallen genoemd in de banenafspraak hebben gerealiseerd. Medio 2016 wordt door het ministerie van SZW beoordeeld of de vrijwillig afgesproken aantallen extra banen voor 2015 zijn gehaald.

Als dat niet het geval is, kan vanaf 1 januari 2017 de quotumheffing gaan gelden. In 2016 wordt dan een quotumpercentage berekend dat van toepassing is in het jaar 2017 en worden werkgevers hierover geïnformeerd. Behaalt de werkgever in 2017 het quotumpercentage niet, dan kan de werkgever een quotumheffing opgelegd worden voor het betreffende jaar van €5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats van 25,25 uur.

 Voor wie geldt de quotumheffing?

De quotumheffing geldt na invoering straks alleen voor bedrijven met 25 werknemers of meer. Of een bedrijf daaronder valt, stelt UWV op de volgende manier vast: Het aantal van 25 werknemers wordt uitgedrukt in verloonde uren. Per jaar wordt hiervoor de grens van 40.575 uur aangehouden (1.623 uur per kalenderjaar (31,1 uur per week) per werknemer maal 25 werknemers). Dit wordt door UWV nagegaan in de loonaangifte.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.