sluiten

6 juli 2016

Oplossing voor pensioen eigen beheer

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Wiebes van Financiën besloten tot een oplossing voor de pensioenklem waarmee directeur-grootaandeelhouders (dga's) te maken hebben.

Veel dga's die via de bestaande regeling voor ondernemers pensioen opbouwen hebben als gevolg hiervan geld vastzitten in het eigen bedrijf, het zogenoemde 'beklemd vermogen'.  Hierdoor kunnen zij bijvoorbeeld geen of minder dividend uitkeren dan gewenst zou zijn. Er komt daarom een wetsvoorstel om de pensioenregeling met een voor dga's aantrekkelijke regeling af te laten kopen. Dat meldt het ministerie van Financiën.

Dga's die het zogeheten pensioen in eigen beheer afkopen, kunnen daarbij gebruikmaken van een belastingkorting. Dat vormt een extra prikkel voor dga's om te stoppen met pensioen in eigen beheer en op die manier eigen vermogen vrij te spelen. Voor dga's die de pensioenregeling niet afkopen, wordt een spaarvariant geïntroduceerd. Bij het overstappen naar de spaarvariant vindt belastingheffing pas plaats in de uitkeringsfase

Staatssecretaris Wiebes stuurt het wetsvoorstel voor uitfasering van pensioen in eigen beheer met Prinsjesdag naar de Tweede Kamer. De afkoopregeling heeft een positief effect van circa 2 miljard euro op de begroting voor 2017. Het uitfaseren van pensioen in eigen beheer betekent een belangrijke vereenvoudiging voor de Belastingdienst.

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief over de door het kabinet aangekondigde oplossing. "Veel dga's die via de bestaande regeling voor ondernemers pensioen opbouwen, hebben als gevolg hiervan geld vastzitten in het bedrijf, de 'pensioenklem'. Het kabinet biedt hen nu gedurende een periode van drie jaar de mogelijkheid om het in het verleden opgebouwde pensioen in eigen beheer tegen een belastingkorting af te kopen."

Uitgangspunt zijn de (fiscale) balanswaarden ultimo 2015. Door het afstempelen van de commerciële naar de fiscale (balans)waarde wordt men (grotendeels) bevrijd van de dividendklem. De tegemoetkoming in de loonbelasting bestaat erin dat over het verschil tussen de waarde in het economische verkeer en de fiscale waarde geen loonbelasting en ook geen revisierente verschuldigd is.

 Na het afstempelen kan gekozen worden tussen afkoop en overstappen naar de spaarvariant. Bij afkoop geldt de genoemde korting op de grondslag en is ter zake van de afkoop geen revisierente verschuldigd.

 De afkoop in het eerste jaar kan plaatsvinden tegen een kortingspercentage voor de fiscus van bijna 34,5 procent, de jaren daarna wordt de korting wat minder:

  • in 2017 geldt een korting van 34,5% op de grondslag
  •  in 2018 een korting van 25% en
  •  in 2019 een korting van 19,5%. 

De BV wordt zo verlost van de toekomstige verplichting om pensioen uit te keren aan de dga. Hierdoor verbetert de solvabiliteit van deze ondernemingen, zodat het makkelijker wordt om nieuwe investeringen te financieren. Ook hoeft er dan bij het uitkeren van dividend bij de 'uitkeringstoets' geen rekening meer te worden gehouden met de (veelal zeer hoge) waarde economisch verkeer van de pensioenvoorziening. Waar dividend uitkeren nu onmogelijk is door die hoge waarde, kan dat straks dan wellicht wel.

 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.