Nieuwsberichten 2018


21 december 2018

 

Inleiding

Zijn er buitenlandse werknemers bij u in dienst?
Wonen deze werknemers in het buitenland?
Heeft u beide vragen bevestigend beantwoord? In dat geval ontvangen deze werknemers in 2019 minder nettoloon. 

 

Waardoor komt dat?

Dit wordt veroorzaakt door een maatregel uit het Belastingplan 2018, waardoor niet-inwoners van Nederland vanaf 2019 niet langer recht hebben op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Het verschil in nettoloon kan oplopen tot € 120 per maand.
Inwoners van EU-lidstaten, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland of Bonaire, Sint Eustatius en Saba, hebben nog wel recht op het belastingdeel van de arbeidskorting. Voor deze werknemers kan verschil in nettoloon oplopen tot € 50 per maand.

Als het inkomen van de werknemer voor ten minste 90% in Nederland is belast, kan de werknemer via een (voorlopige) aanslag mogelijk wel het belastingdeel in de heffingskorting toepassen. 

 

Juiste loonbelastingtabel

Vanaf 1 januari 2019 moeten wij voor de juiste loonverwerking bepalen of voor een werknemer het belastingdeel van de heffingskortingen of slechts het belastingdeel van de arbeidskorting mag worden toegepast. Daarvoor moeten wij dus weten in welk land de werknemer woont, zodat wij de juiste loonbelastingtabel kunnen toepassen.

 

Waar woont uw werknemer?

Waar een werknemer woont wordt bepaald aan de hand van alle feiten en omstandigheden. Verblijft de werknemer bijvoorbeeld tijdelijk in een vakantiewoning of in een andere woning die hij/zij van u huurt? In dat geval betekent dit nog niet dat de werknemer woonachtig is in Nederland. Een werknemer die hier zijn/haar permanente woon- of verblijfplaats heeft, is wel inwoner van Nederland. Woont of verblijft een werknemer zowel in Nederland als in het buitenland? Dan wordt het al lastiger om vast te stellen of hij/zij in Nederland woont. De werknemer woont in Nederland als zijn/haar sociale en economische leven zich hier afspeelt. Als het gezin van de werknemer nog in het buitenland woont, dan is hij/zij meestal geen inwoner van Nederland. 
Bij een werknemer zonder gezin is het van belang of de werknemer van plan is zich hier te vestigen. Is hij/zij van plan om alleen korte tijd in Nederland te (ver)blijven, dan is hij/zij geen inwoner van Nederland. 

Heeft u reden om te twijfelen over waar de werknemer woont, dan kan de werknemer een woonplaatsverklaring aanvragen bij een belastingkantoor in het land waar hij/zij woont. Woont de werknemer in het buitenland? In dat geval moeten wij zijn/haar buitenlandse adres ook in de loonadministratie opnemen.

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over deze wijziging, neem dan contact met ons op. Wij lichten de wijziging en de gevolgen daarvan graag nader toe.


4 december 2018

Anticipeer op minder hypotheekrenteaftrek

Volgend jaar gaan de tarieven in de loon- en inkomstenbelasting omlaag. Het tarief in de tweede en derde schijf gaat van 40,85% zelfs met 2,75% omlaag naar 38,10%. Dat betekent echter ook dat u daardoor minder hypotheekrenteaftrek heeft. De hoogste tariefschijf (belastbaar inkomen vanaf € 68.507) daalt van 51,95% naar 51,75%. Voor deze inkomensgroep heeft dit echter geen effect op de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. De renteaftrek wordt immers voor deze groep al sinds 2014 afgebouwd met 0,5% per jaar. De renteaftrek bedraagt dit jaar nog 49,5% en wordt volgend jaar 49%.


4 december 2018

Benut de vrije ruimte in de werkkostenregeling

De vrije ruimte in de werkkostenregeling bedraagt 1,2% van het totale fiscale loon in 2018. U kunt deze ruimte in beginsel gebruiken voor onbelaste vergoedingen of verstrekkingen, zoals een kerstpakket aan uw personeel of een eindejaarsuitkering. Toch wordt de vrije ruimte door veel werkgevers niet helemaal benut. Wilt u uw werknemers nog een extraatje doen, zonder dat u daar veel extra kosten aan heeft? Ga dan na of u hiervoor nog vrije ruimte te besteden heeft.


4 december 2018

Maatregelen tegen veel lenen bij eigen bv

Het lenen bij uw eigen bv boven een bedrag van € 500.000 wordt vanaf 2022 in box 2 belast als inkomen uit aanmerkelijk belang. Dat wil zeggen dat u over het meerdere 25% (huidig tarief) inkomstenbelasting moet betalen. Als de voorstellen uit het Belastingplan 2019 doorgaan, wordt dit aanmerkelijkbelangtarief in 2021 zelfs verhoogd naar 26,9%.


4 december 2018

Plan uw investeringen

Wanneer u nog een herinvesteringsreserve heeft die dit jaar gebruikt moet worden, zorg er dan voor dat er nog dit jaar wordt geïnvesteerd en voorkom dat u de reserve aan de belastbare winst moet toevoegen.


17 oktober 2018

Gisteren heeft de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer laten weten dat de dividendbelasting niet zal worden afgeschaft. In plaats daarvan stelt het kabinet de volgende maatregelen voor:


20 september 2018

Niet genoemd met Prinsjesdag: directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) die geld lenen bij hun eigen bedrijf, moeten belasting gaan betalen voor die leningen zodra die meer dan 5 ton bedragen. De fiscus gaat deze leningen beschouwen als belastbare winstuitkeringen.


20 september 2018

Het tarief van de vennootschapsbelasting zal geleidelijk worden verlaagd.  Om de pret bij het MKB ietwat te drukken zal echter tegelijkertijd de aanmerkelijk belang-heffing (de dividendbelasting voor de DGA) worden verhoogd.

 

Meer Financieel Nieuws vindt u in ons "Nieuwsarchief"

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.