Nieuwsberichten 2015


26 november 2015

Er komt een lastenverlichting van € 5 miljard aan. In Den Haag wordt momenteel gediscussieerd over de vraag welke groepen hiervan gaan profiteren.


26 november 2015

In 2016 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen. De Tweede Kamer heeft het voorstel voor de ‘Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ al goedgekeurd en de Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel nu in behandeling.


26 november 2015

Waardeer-onvolwaardige-vorderingen-voorraden-of-bedrijfsmiddelen-afAls er activa op de fiscale balans staan die een lagere waarde hebben, dan kunt u deze afwaarderen binnen de grenzen van goed koopmansgebruik. Het afwaarderen van oninbare vorderingen, voorraden of bedrijfspanden kan u een flinke aftrekpost opleveren.

 


26 november 2015

Bij IB-ondernemers is de winst effectief belast tegen maximaal 44,72%. Dit komt omdat 14% van de fiscale winst is vrijgesteld (mkb-winstvrijstelling).

26 november 2015

De bijtellingen voor de auto van de zaak gaan per 1 januari 2016 weer veranderen.


26 november 2015

Op 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht geworden. Dat betekent dat er dit jaar andere regels zijn gaan gelden voor vergoedingen en verstrekkingen aan personeel.


26 november 2015

Een goed pensioen is een waardevolle bezitting. Het geeft financiële rust wanneer u als dga stopt met werken. Het is dan ook van belang om zorgvuldig om te gaan met uw opgebouwde pensioenrechten in uw BV.


26 november 2015

Overweeg-pesioenregeling stop te zettenHet dga-pensioen is inmiddels al weer drie jaar punt van discussie. Staatssecretaris Wiebes van Financiën zal gaan voorstellen het pensioen in eigen beheer te wijzigen. Wacht hier niet op. Ook u als dga wilt een adequate oudedagsvoorziening en het is verstandig hier tijdig mee te beginnen. Dat hoeft uiteraard niet per se een pensioen in eigen beheer te zijn. Neem contact op met uw accountant voor een goed advies.


26 november 2015

Ondernemingsverliezen zijn maximaal negen jaar voorwaarts verrekenbaar. Na afloop van die termijn verdampen de verliezen. Er zijn verschillende mogelijkheden om verliesverdamping te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn het realiseren van stille reserves en het optimaliseren van het tijdstip waarop winst en kosten in aanmerking mogen worden genomen.


26 november 2015

Bent u een startende ondernemer? Dan zijn er specifieke regelingen waarvan u mogelijk gebruik kunt maken.


26 november 2015

  • Benut aangiftetermijnen
  • Vraag btw terug als u dubieuze debiteuren hebt
  • Bent u medicus? Loop dan geen btw-vooraftrek mis
  • Altijd pinnen aan de pomp

26 november 2015

  • Eigen woning? Betaal uw rente vooruit
  • Neem een hypotheek bij uw eigen BV
  • Doe tijdig opgave bij de Belastingdienst van uw hypotheek bij uw eigen BV

26 november 2015

De peildatum voor de grondslag van box 3 is 1 januari 2016. De te betalen belasting kan worden verminderd als deze grondslag voor 1 januari 2016 wordt verlaagd. 


26 november 2015

Overweeg een extra aflossing op uw hypotheek om zo uw vermogen in box 3 te verminderen. Op dit moment is de spaarrente erg laag en kan het aflossen van uw hypotheek voordeliger zijn dan sparen. 


26 november 2015

Kiezen voor een periodieke gift is fiscaal veel gunstiger dan losse schenkingen. Bij periodieke giften aan het goede doel is het hele bedrag namelijk aftrekbaar. Check wel even wat een periodieke gift is, want met een automatische overschrijving bent u er nog niet. 


26 november 2015

Het kabinet past de bijtelling, belasting personenauto’s en motorrijwielen (bpm) en de motorrijtuigenbelasting (mrb) aan. De overheid wil zo onder andere het gebruik van zeer zuinige auto’s stimuleren. Alleen voor de zuinigste auto’s betaalt u minder autobelastingen.


26 november 2015

Heeft u van de Belastingdienst een rekening voor de overgangsregeling voor oldtimers 2016 ontvangen en wilt u gebruikmaken van de overgangsregeling? Dan moet de Belastingdienst uw betaling voor 1 januari 2016 hebben ontvangen.


26 november 2015

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2016. Het aanpassingspercentage na afronding is 1,11.


11 november 2015

Digitale detailgegevens uit een kassa moeten bewaard blijven, zodat de Belastingdienst een efficiënte controle kan uitvoeren. Dit zegt de Hoge Raad in een recente uitspraak. Wat betekent de uitspraak en wat zijn de gevolgen?


15 oktober 2015

De Belastingdienst start de campagne ‘Vaarwel blauwe envelop’. De Belastingdienst gaat namelijk steeds meer post digitaal versturen. De blauwe envelop, die dit jaar zijn 100e verjaardag viert, verdwijnt daarmee stap voor stap. 


2 oktober 2015

De inkomensafhankelijk combinatiekorting geldt voor werkenden die een kind jonger dan 12 jaar verzorgen.


2 oktober 2015

Mensen met een arbeidsinkomen tussen circa € 9.000 en circa € 50.000 profiteren van een hogere arbeidskorting. Voor andere arbeidsinkomens heeft het belastingplan 2016 geen effect op de hoogte van de arbeidskorting.


2 oktober 2015

Om de belastingmaatregelen te kunnen financieren, bouwt het kabinet de algemene heffingskorting sneller af. 


2 oktober 2015

Het tarief van de tweede en derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting bedraagt in 2015 42%. Met ingang van 1 januari 2016 gaat het tarief in beide schijven omlaag naar 40,15%. Het tarief in de eerste schijf bedraagt per 1 januari 2016 36,55%.


2 oktober 2015

Particulieren die zonnepanelen aanschaffen kunnen als btw-ondernemer worden aangemerkt. Voorwaarde hiervoor is dat zij stroom gaan leveren aan een energieleverancier.


2 oktober 2015

Het kabinet komt met een pakket aan maatregelen, dat verduurzamen efficiënter stimuleert, de autobelastingen op termijn beter uitvoerbaar maakt en de belastinginkomsten robuuster maakt.


2 oktober 2015

Vanaf 1 januari 2016 verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Er komt een alternatief waarin de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van hun arbeidsrelatie beter in balans worden gebracht.


2 oktober 2015

Er komt voor werkgevers een nieuw systeem met tegemoetkomingen in de vorm van loonkostenvoordelen. Daarnaast wil het kabinet het zogenoemde lage-inkomensvoordeel invoeren.


2 oktober 2015

Iedereen betaalt loonheffing over bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld en eindejaarsuitkeringen. Werkgevers die de loonheffing berekenen, kunnen hierbij de uitzonderingsregel toepassen.


2 oktober 2015

Het inkomen uit aanmerkelijk belang bij emigratie wordt in box 2 belast. Hierdoor zullen geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouders evenveel en op hetzelfde moment belasting betalen als niet-geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouders.


2 oktober 2015

De vrijstelling voor een eenmalige schenking voor de eigen woning wordt verhoogd en verruimd. 


2 oktober 2015

Het kabinet wil de vermogensrendementsheffing in box 3 aanpassen. Het heffingsvrije vermogen stijgt dan naar € 25.000 (in 2015 was dat € 21.330). Het tarief van 30% wordt gehandhaafd. 


2 oktober 2015

Het Belastingplan 2016 staat in het teken van belastingverlaging. Het kabinet vermindert de lasten op arbeid volgend jaar met € 5 miljard. Dat levert extra banen en een grotere economische groei op.


22 september 2015

Het leek ons een goed idee om via ons netwerk de mogelijkheid te bieden dat onze relaties elkaar beter leren kennen. Werk-vitaal, met haar nieuwe oplossingen voor verzuim en preventie bijt het spits af.

Sinds dit jaar verzorgt KALB de financiële zaken en salarisadministratie voor het verzuim- en preventiebedrijf Werk-Vitaal. Na in 2011 opgericht door het Noord-Limburgse ziekenhuis VieCuri, is het bedrijf sinds kort verzelfstandigd. Om deze overgang in goede banen te kunnen leiden hebben de eigenaren Henneman en van Berlo voor KALB gekozen. Dit vanwege eerdere positieve ervaringen en haar  brede deskundigheid op financieel, fiscaal en bedrijfskundig vlak.

Omdat ziekteverzuim, preventie en de inzetbaarheid van personeel een actueel thema is voor elke werkgever, stellen zij zich graag even aan u voor.


24 juni 2015

Bent u ondernemer? Dan kunt u met een digitaal formulier op het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst een rekeningnummer voor teruggaven doorgeven. 


24 juni 2015

Krijgt u vakantiegeld en/of een andere bijzondere beloning in één keer uitbetaald? Dan houdt uw werkgever of uitkeringsinstantie hierop loonheffing in, net als op uw maandelijkse loon of uitkering.


24 juni 2015

De Belastingdienst gaat opdrachtgevers in één keer zekerheid vooraf geven over de gevolgen van contracten met zzp’ers voor de loonheffing.


24 juni 2015

Moet een uit Duitsland geïmporteerde auto met bijvoorbeeld 138 of 500 kilometer op de teller worden aangemerkt als een nieuwe of als een gebruikte auto?


24 juni 2015

Stel, u hebt een eenmanszaak en u hebt onlangs een aanzienlijk bedrag ontvangen voor uw werkzaamheden. 


24 juni 2015

Met een Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto kan de fiscale bijtelling voor het privégebruik van de bestelauto worden voorkomen.


24 juni 2015

Vervelend, maar het kan gebeuren: u krijgt een dwangbevel waarin u wordt gesommeerd om de openstaande belastingschuld binnen 48 uur te betalen.


24 juni 2015

Hebt u zonnepanelen op uw dak laten plaatsen en wilt u de hiervoor in rekening gebrachte btw terugvragen?


21 april 2015

De Belastingdienst gaat opdrachtgevers zekerheid vooraf geven over de gevolgen van contracten met zzp’ers voor de loonheffing. Hierdoor krijgen opdrachtgevers en zzp’ers duidelijkheid of er loonheffing moet worden afgedragen. De Belastingdienst gaat dat beoordelen aan de hand van overeenkomsten tot opdracht.

 


16 april 2015

Huwelijkse voorwaarden met woning op naam van één vd partners? Laat deze partner dan volledige rente betalen!


24 maart 2015

De Wet werk en zekerheid brengt voor u als werkgever de nodige veranderingen met zich mee. Hieronder wordt u uitgelegd wat er met ingang van  1 juli 2015 wijzigt.

 U leest waar u alert op moet zijn en welke maatregelen u eventueel moet treffen. Op die manier bent u goed voorbereid op de Wet werk en zekerheid. Ook op dit gebied ondersteunen wij u graag.


6 maart 2015

Hoe zit het in 2015 met de bijtelling privégebruik auto?

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de CO2-uitstootgrenzen en de bijbehorende bijtellingspercentages voor het privégebruik van personen- en bestelauto’s van de zaak veranderd. Per 1 januari maakt het niet meer uit op wat voor brandstof de auto rijdt: de uitstootgrenzen en bijbehorende bijtellingspercentages zijn in alle gevallen hetzelfde.


6 maart 2015

De werkbonus is met ingang van 1 januari 2015 vervallen. Dat geldt alleen voor mensen die op dat moment nog 61 jaar moesten worden. Mensen die op 1 januari 2015 61 jaar of ouder waren, kunnen in aanmerking blijven komen voor deze heffingskorting.


6 maart 2015

U betaalt geen erfbelasting over een vastgesteld bedrag, de vrijstelling. Hoe groot de vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de over­ledene. In de tabel ziet u welke vrijstelling voor u van toepassing is.


5 maart 2015

In 2015 is het tarief waartegen de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning in de vierde belastingschijf kunnen worden afgetrokken verlaagd. In 2015 bedraagt het tarief voor de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning 51% voor zover de aftrek plaats zou vinden tegen het tarief van de vierde schijf.


5 maart 2015

U kunt in 2015 een hypotheek afsluiten tot 103% van de waarde van een koophuis (inclusief 2% overdrachtsbelasting). Dit heet de Loan-to-Value. Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van het huis.


4 maart 2015

In 2013 konden deelnemers aan de levensloopregeling het levenslooptegoed volledig opnemen, waarbij over slechts 80% van het levenslooptegoed op 31 december 2011 (inclusief rendement) loonheffingen werden ingehouden.


4 maart 2015

Vanaf 1 januari 2015 is de verplichting vervallen dat de Belastingdienst uw btw-teruggaaf op uw rekeningnummer moet uitbetalen. De Belastingdienst mag deze teruggaaf nu ook uitbetalen op een ander bankrekeningnummer, bijvoorbeeld het rekeningnummer van een gelieerde vennootschap.


3 maart 2015

De arbeidskorting voor lagere inkomens is in 2015 verhoogd naar maximaal € 2.220.
Daarnaast wordt de arbeidskorting voor hogere inkomens verder afgebouwd. In 2015 wordt de arbeidskorting verminderd met 4% van het inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking wanneer dit inkomen meer is dan € 49.770 maar niet meer dan € 100.670 per jaar. De arbeidskorting is € 184 als het inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking hoger is dan € 100.670. Deze bedragen gelden voor werk­nemers die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en die volledig belasting- en premieplichtig zijn. 


3 maart 2015

Woningbezitters die in 2014 een eigen woning in aanbouw hadden, kunnen ook in 2015 gebruikmaken van de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling. Voorwaarde is dat in 2014 minimaal de eerste termijn van het aankoopbedrag voor de nieuwbouwwoning is voldaan.


2 maart 2015

Het verbouwen en herstellen van woningen ouder dan twee jaar valt tijdelijk onder het 6%-tarief. Het 6%-tarief geldt alleen voor werkzaamheden die worden afgerond in de periode van 1 maart 2013 tot 1 juli 2015. Onder verbouwings- en herstelwerkzaamheden verstaat de Belastingdienst het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen, en onderhouden van (delen van) de woning.


1 maart 2015

De premiekorting voor oudere uitkeringsgerechtigden is erop gericht de kansen op het vinden van een baan voor uitkeringsgerechtigde ouderen te laten toenemen, door het voor werkgevers financieel aantrekkelijker te maken deze groep ?in dienst te nemen.


1 maart 2015

Iedereen die een te betalen aanslag inkomstenbelasting of inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over 2014 ontvangt, krijgt eenmalig automatisch vier maanden extra de tijd om te betalen. 

Meer Financieel Nieuws vindt u in ons "Nieuwsarchief"

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.