sluiten

29 april 2020

Uitstel maatregel belastingheffing excessieve schulden aan BV

Al eerder berichtten wij over een op handen zijnde maatregel om excessief lenen van je BV te ontmoedigen. Vanwege de coronacrisis is de beoogde datum van inwerkingtreding naar achteren geschoven en nu 1 januari 2023 geworden. Heeft u als DGA meer dan € 500.000 van uw eigen BV geleend (leningen voor de eigenwoning uitgezonderd) dan heeft u dus wat langer de tijd om hier iets aan te doen. Toch kan het verstandig zijn dit jaar al goed naar de mogelijkheden te kijken.

 

Beoogde uitwerking van de maatregel

Als de totale schuld van de DGA (samen met eventuele partner) aan zijn/haar BV’s groter is dan € 500.000 wordt het meerdere (in 2023) belast tegen een tarief van 26,9% in box 2 (dus alsof u het als dividend uitkeert). Het is nu de bedoeling dat deze regel niet in 2022 maar pas op 1 januari 2023 in werking treedt. Het meetmoment voor de hoogte van de schulden is vervolgens 31 december 2023. 

Voorbeeld: heeft u op dit moment bijvoorbeeld in totaal € 1.000.000 geleend van uw BV, dan kost u dit tegen die tijd dus € 134.500 aan box 2-heffing, tenzij u voor die tijd voldoende aflost. 

Ondanks dat u belasting moet betalen over het ‘bovenmatige’ deel , blijft de hele schuld wel gewoon bestaan. Dat betekent dat er nog steeds rente en aflossing moeten worden betaald. Ook komt de schuld niet in een andere box terecht. Het mogelijke voordeel in box 3 door de lening van de BV (bijvoorbeeld bij privé beleggen) blijft dus wel bestaan. Mede daarom is maatwerk nodig om te bepalen welke maatregelen het beste genomen kunnen worden.

 

Welke schulden tellen mee?

Uit het wetsvoorstel blijkt dat het om alle schulden gaat, dus ook de gedekte schulden voor investeringen in privé in bijvoorbeeld vastgoed (uitzondering: de eigen woning van de DGA). Ook schulden van ouders en/of kinderen aan de BV vallen eronder. Het wordt daardoor bijvoorbeeld beter oppassen bij het vanuit je BV geld lenen aan kinderen voor de aankoop van een woning.

Heeft u naast schulden aan de BV ook vorderingen op de BV dan wordt dit niet automatisch met elkaar gesaldeerd. Daardoor is het ook van belang om op termijn te beoordelen of verrekening aantrekkelijk en mogelijk is.

 

Overgangsregeling eigenwoningschulden

Er is voor bestaande eigenwoningschulden (per 31 december 2022) wel overgangsrecht opgenomen. Dit houdt in dat deze eigenwoningschulden niet door deze maatregel geraakt worden. Ook vanaf 2023 kunt u geld lenen van uw BV voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning zonder door de maatregel geraakt te worden. Voorwaarde is wel dat aan de BV een recht van hypotheek verstrekt wordt. Het kan dus noodzakelijk zijn om een bezoek aan de notaris te brengen.

 

Is actie in 2020 al noodzakelijk?

De maatregel wordt pas per 2023 ingevoerd. De belangrijkste reden om toch nu al actie te ondernemen is dat het box 2 tarief in 2020 nog 26,25% is. Vanaf 2021 bedraagt het tarief 26,9%. Het is in elk geval verstandig de komende periode kritisch te kijken naar de schulden aan uw BV en indien mogelijk te bekijken of er liquiditeiten beschikbaar kunnen komen voor aflossing. Liquiditeit zorgt ervoor dat alle opties open blijven. 

 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.