sluiten

2 juli 2007

Vereenvoudigde Arbeidstijdenwet biedt meer flexibiliteit

Op 1 april is de vereenvoudigde Arbeidstijdenwet in werking getreden. Voor veel werkgevers zal deze wet meer mogelijkheden bieden voor bijvoorbeeld het opvangen van piekbelasting en het opstellen van roosters.

Voor de goede orde laten geven wij hieronder globaal de veranderingen aan:

Maximum werktijd
De nieuwe wet kent nog maar vier regels over maximum werktijd (tegenover 12 voorheen):

 • Maximaal 12 uur per dienst
 • Maximaal 60 uur per week
 • In een periode van 4 weken mag een werknemer gemiddeld 55 uur per week werken
 • En per 16 weken gemiddeld 48 uur

Nachtdienst
Een nachtdienst duurt maximaal 10 uur. Als een werknemer regelmatig nachtdiensten draait, mag de werkweek gemiddeld, over een periode van 16 weken, niet meer bedragen dan 40 uur. Per 16 weken mag een werknemer maximaal 36 nachtdiensten draaien (117 per jaar). In de cao of na overeenstemming met OR of personeelsvertegenwoordiging mag dit aantal verhoogd worden naar maximaal 140 per jaar. Na een of meer nachtdiensten geldt een langere rusttijd (de exacte duur is afhankelijk van het tijdstip waarop de dienst eindigt).

Pauzes
Wie langer dan 5,5 uur werkt, heeft recht op minimaal 30 minuten pauze. Die mag gesplitst worden in twee keer 15 minuten. Wie langer werkt dan 10 uur, heeft recht op 45 minuten pauze. Ook die mag opgedeeld worden in pauzes van minimaal 15 minuten.

Arbeidstijd na 1 april (maximaal):

 • Per dienst 12 uur
 • Per week 60 uur
 • Per week per 16 weken 48 uur (en per 4 weken 55 uur)

Nachtarbeid

 • Per dienst 10 uur (en max. 5 keer per 2 weken en 22 keer per jaar 12 uur)
 • Max. aantal nachtdiensten 36 per 16 weken

Pauzes

 • Langer dan 5,5 uur arbeid = 30 minuten (eventueel als 2 keer 15 minuten)
 • Langer dan 10 uur arbeid = 45 minuten (eventueel als 3 keer 15 minuten)

Let wel, als er een CAO van toepassing is dan is de CAO op dit punt leidend tot maximaal 1 jaar na 1 april 2007. Na afloop van de looptijd van de CAO zullen de wijzigingen opgenomen worden in de CAO. Als de arbeidstijden zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst dan kun je die alleen met toestemming van de werknemer wijzigen. Leg deze wijziging en akkoord werknemer wel vast in het personeelsdossier.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.