sluiten

26 november 2015

Ondernemen en BTW 2016

  • Benut aangiftetermijnen
  • Vraag btw terug als u dubieuze debiteuren hebt
  • Bent u medicus? Loop dan geen btw-vooraftrek mis
  • Altijd pinnen aan de pomp

Benut aangiftetermijnen
Zolang sprake is van een totaal te betalen bedrag aan btw, wordt een financieringsvoordeel gerealiseerd als gekozen wordt om per kwartaal de aangifte en de afdracht van btw te doen. Krijgt u structureel btw terug, doe dan juist per maand aangifte.

 

Vraag btw terug als u dubieuze debiteuren hebt
Heeft u over 2015 debiteuren die niet meer zullen betalen? Dan kunt u bij de Belastingdienst  een verzoek indienen voor teruggave van de met betrekking tot die debiteuren door u afgedragen btw.

Vraag BTW terug als u dubieuze debiteuren heeft

 

Bent u medicus? Loop dan geen btw-vooraftrek mis
De btw-vrijstelling voor medische handelingen geldt met ingang van 1 januari 2013 alleen voor handelingen die gericht zijn op de gezondheidskundige verzorging van de mens, die verricht worden door een bij of krachtens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) erkende (para-)medicus, waarbij de handelingen binnen het deskundigheidsgebied van deze (para)medicus vallen en tevens aan de orde zijn gekomen in zijn (BIG-)opleiding. Als de overige prestaties belast zijn, bestaat er ook recht op aftrek van de aan u op een factuur in rekening gebrachte btw voor zover deze toerekenbaar is aan de belaste handelingen.

Altijd pinnen aan de pomp
Pinnen aan de pompBetaal altijd met uw tankpas, pinpas of creditcard als u tankt met uw auto van de zaak. Bij een contante betaling loopt u het risico om de btw-aftrek op de brandstofkosten te verspelen! Bij een contante betaling kan de fiscus niet nagaan wie de betaling heeft gedaan. De kassabon is daarvoor onvoldoende.Dat is voor de belastinginspecteur voldoende reden om de btw-aftrek te weigeren. Zelfs als vaststaat dat met de brandstof uitsluitend zakelijke kilometers zijn verreden. Een en ander geldt uiteraard ook voor de tankbeurten van uw medewerkers met een auto van de zaak. Betaal met een pas die op naam van de zaak staat!

 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.