sluiten

5 mei 2005

Afschaffing Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ)

Als zelfstandige bent u niet verzekerd volgens de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).

Bij arbeidsongeschiktheid komt u in aanmerking voor een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ).

Zoals u waarschijnlijk weet heeft het kabinet besloten de WAZ per 1 juli 2004 af te schaffen. Dit wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer. Het voorstel kan dus nog worden aangepast. Als de plannen doorgaan, betekent dit dat zelfstandigen vanaf 1 januari 2004 geen premie meer voor de WAZ hoeven te betalen. In het eerste half jaar van 2004 zijn zij nog wel wettelijk verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.

Indien u vóór 1 juli 2004 arbeidsongeschikt raakt en aan de uitkeringsvoorwaarden voldoet, dan heeft u nog recht op een WAZ-uitkering na de wachttijd van een jaar. Uw uitkering gaat dan uiterlijk op 30 juni 2005 in. U moet wel binnen dertien weken nadat u ziek geworden bent hiervan melding maken bij het UWV. Na uw melding ontvangt u van het UWV een formulier waarmee u een WAZ-uitkering kunt aanvragen. Dit formulier moet u binnen negen maanden nadat u ziek bent geworden terugsturen.

Als u na 1 juli 2004 arbeidsongeschikt raakt, komt u niet meer in aanmerking voor een WAZ-uitkering. U moet zelf preventief voor een vervangend inkomen zorgen, bijvoorbeeld door een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Extra: Afschaffing-Wet-Arbeidsongeschiktheidsverzekering-Zelfstandigen-WAZ

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.