sluiten

21 maart 2014

Houd rekening met nieuwe fraudemaatregelen toeslagen

Met ingang van 1 januari 2014 gelden de volgende maatregelen die fraude met toeslagen moeten tegengaan:

  • De termijn om te beslissen over een nieuwe aanvraag wordt verlengd van acht naar dertien weken. Deze termijn kan nogmaals met dertien weken verlengd worden.
  • Er wordt geen voorschot verleend als de Belastingdienst onvoldoende informatie heeft over de aanvrager.
  • Er wordt geen voorschot verleend aan iemand die in de vijf jaar vóór de aanvraag straf­ rechtelijk is veroordeeld of aan wie een vergrijpboete is opgelegd. Hetzelfde geldt bij strafrechtelijke veroordeling en vergrijpboetes van de partner of de medebewoner.
  • Er wordt geen voorschot verleend bij aanvragen met terugwerkende kracht.
  • Er wordt geen voorschot verleend indien de belanghebbende, zijn partner of een mede bewoner niet of niet tijdig aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan.
  • Bij gerede twijfel aan woon­ of verblijfplaats (vertrokken onbekend waarheen of adres in onderzoek) wordt de uitbetaling van een voorschot stopgezet.
  • Bij stop­en­betaalacties (ANPR­acties) kan een auto ook van de weg worden gehaald voor openstaande toeslagschulden.


Let op!

Vanaf 1 december 2013 worden toeslagen en de meeste belastingteruggaven op één bankrekeningnummer uitbetaald. Dit rekeningnummer moet op uw naam staan.

 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.