sluiten

7 december 2017

Maak dit jaar nog gebruik van de fiscale schenkingsmogelijkheden

Voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar geldt een eenmalige verhoogde schenkvrijstelling van € 25.526. Deze vrijstelling wordt extra verhoogd tot maximaal € 53.176 (2017) wanneer het geld wordt gebruikt voor een ‘dure’ studie of opleiding van het kind en tot € 100.000 wanneer het geld wordt gebruikt voor de vrijstelling voor de eigen woning.

U mag de schenking voor de eigen woning verspreid over drie opeenvolgende jaren doen. De verkrijger mag het geschonken bedrag verspreid over drie opeenvolgende jaren besteden.

Let op!Voor het geval reeds vóór 1 januari 2017 een beroep is gedaan op de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling eigen woning, is er een heel ingewikkeld overgangsrecht. Hierbij is het van belang in welk jaar voor het eerst een beroep op deze eenmalig verhoogde vrijstelling is gedaan.

 

SCHENKINGSMOGELIJKHEDENSchenkingsakte

Voor de toepassing van de schenkvrijstellingen ten behoeve van de eigen woning is (sinds 2012) geen notariële schenkingsakte meer vereist. Het is raadzaam om de schenking schriftelijk vast te leggen. Wanneer de schenking wordt aangewend voor een ‘dure’ studie of opleiding geldt de verplichting van een notariële schenkingsakte wel.
Overigens moet een aangifte schenkbelasting worden ingediend waarin een beroep op de eenmalig verhoogde algemene vrijstelling, vrijstelling voor een studie of de eigen woning wordt gedaan.

Tip!Wilt u dit jaar nog een schenking doen? Neem dan tijdig contact op met uw accountant. 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.