sluiten

3 maart 2015

Benut coulante toepassing schenkingsvrijstelling voor nieuwbouw­woning

Woningbezitters die in 2014 een eigen woning in aanbouw hadden, kunnen ook in 2015 gebruikmaken van de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling. Voorwaarde is dat in 2014 minimaal de eerste termijn van het aankoopbedrag voor de nieuwbouwwoning is voldaan.

Woningbezitters die in 2014 gebruikmaakten van de coulante toepassing van de regeling mogen het geldbedrag dat zij in 2014 belastingvrij hebben ontvangen en nog niet geheel in 2014 konden besteden, gebruiken om resterende aankooptermijnen die zich in 2015 aandienen, te voldoen.

De tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling eindigde met ingang van 1 januari 2015. De regeling hield in dat in 2014 maximaal € 100.000 belastingvrij mocht worden geschonken als de ontvanger het geldbedrag gebruikte voor aankoop van een woning of aflossing van de hypotheek. Ook mocht het schenkingsbedrag worden gebruikt voor onderhoud of verbetering van de eigen woning. ?Om aanspraak te kunnen maken op de tijdelijke verruiming moest de ontvanger in 2014 eigenaar zijn van de woning.

Let op!

Schenkingen die worden gebruikt voor verbouwing, onderhoud of verbetering van de woning kunnen nog tot 1 januari 2017 worden besteed. Daarbij geldt als voorwaarde dat de eigen woning waar het om gaat al in 2014 in het bezit is en dat de schenking voor 1 januari 2015 moet zijn ontvangen.

Met ingang van 1 januari 2015 geldt weer de reguliere schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Die houdt in dat ouders eenmalig € 52.752 belastingvrij mogen schenken aan elk van hun kinderen in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar.

tip!

Maak geen kostbare fiscale fouten als u gebruik maakt van de voor 2014 geldende regeling. Is bijvoorbeeld uw aangifte schenkingsrecht tijdig, dat wil zeggen voor 1 maart 2015, ingediend? Raadpleeg hiervoor uw accountant.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.