belastingadviseur

Fiscale vraagstukken gaan in beginsel om cijfers, wetten en regels. Maar bij KALB kijken we verder dan 'aangifte doen'. Wij beseffen dat het om de mensen achter de vraagstukken gaat. Bij elke belastingkwestie waar u privé of uw onderneming mee te maken heeft, kunt u rekenen op onze kennis en expertise: deskundig, betrokken en betrouwbaar! Vanuit onze persoonlijke relatie behartigen wij als uw belastingadviseur graag uw belangen en helpen u bij het contact met de belastingdienst.

Belastingregels zijn continu aan verandering onderhevig. Hoe kunt u deze regels het beste toepassen? En hoe behaalt u het meest gunstige resultaat voor uw onderneming?

Wij vertalen de fiscale wet- en regelgeving naar op maat gesneden advies voor uw persoonlijke of zakelijke situatie. Dat doen we onder meer bij het verzorgen van de periodieke aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen. Maar ook bij het controleren van uw belastingaanslagen en beschikkingen. Daarnaast beoordelen we uw fiscaal-juridische positie en kunnen we u bijstaan in een procedures.

Onze dienstverlening op het gebied van belastingadvies omvat:

  • Opstellen van belastingaangiften en controleren van aanslagen en beschikkingen;
  • Bijstand bij boekenonderzoek en fiscale procesvoering;
  • Fiscale optimalisatie van de jaarrekening;
  • Estate planning: erfrecht, huwelijksvermogensrecht, schenk- en erfbelasting en aanverwante (belasting)regelingen;
  • Loon- & premieheffing: loonbelasting, sociale zekerheid, aansprakelijkheid en loonkostensubsidies;
  • Procesvoering.

Neemt u gerust contact met ons op voor een deskundige, betrouwbare en betrokken belastingadviseur in Valkenswaard!