sluiten

16 juni 2017

Afkoop kleine pensioenen straks niet meer mogelijk

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma wil het afkooprecht van pensioenuitvoerders van kleine pensioenen veranderen. Pensioenfondsen en -verzekeraars moeten kleine pensioenen straks gaan samenvoegen.

AFKOOP KLEINE PENSIOENEN STRAKS NIET MEER MOGELIJKGeen afkoop, maar samenvoeging
De ministerraad stemde in met een voorstel van Klijnsma om afkoop van kleine pensioenen niet meer toe te staan. In plaats daarvan moeten pensioenfondsen en verzekeraars deze kleine pensioenen na ingang van het wetsvoorstel samenvoegen. Door deze kleine pensioenen te bundelen, behouden deze pensioenen hun pensioenbestemming.

Volgens de staatssecretaris betekenen verschillende banen vaak verschillende pensioenen bij meerdere pensioenfondsen of -verzekeraars. Steeds vaker zijn dat kleine pensioenen, waarbij de pensioenuitvoerder zelfstandig kan besluiten het pensioen af te kopen vanwege de hoge administratiekosten. Dit is niet altijd in het belang van de werknemer. Daarom is door Klijnsma, samen met de pensioenuitvoerders en de sociale partners, besloten om de regeling voor de afkoop van kleine pensioen aan te passen. Het wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld moet nog bij de Tweede Kamer worden ingediend. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels op 1 januari 2018 in werking treden.


Tip
Als u vaak van werkgever bent veranderd, dan heeft u hoogstwaarschijnlijk ook een aantal kleine pensioenen. Bespreek met uw accountant of het voordeliger is om deze nog dit jaar af te kopen of deze te handhaven, waarna ze zullen worden samengevoegd. 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.