overname-adviseurs

Wij treden op als adviseur bij overnames en fusies. Wij kunnen hierbij optreden als belangenbehartiger van de koper, maar uiteraard ook als adviseur van de verkopende partij. Onderdeel van onze werkzaamheden kan zijn de waardebepaling van uw onderneming, het begeleiden van de onderhandelingen, het uitvoeren van due dilligenceonderzoeken en het onderzoeken en optimaliseren van de fiscale consequenties van koop en verkoop.