sluiten

29 april 2020

Aanvragen € 4.000 tegemoetkoming schade COVID-19

Mkb-bedrijven, zowel met als zonder personeel, in branches die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen vanwege het coronavirus, kunnen vanaf nu een aanvraag indienen voor een directe, eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro, vrijgesteld van belastingen. U heeft 3 maanden om de tegemoetkoming aan te vragen. Dit kan t/m vrijdag 26 juni 17:00 uur. De aanvraag kan uitsluitend online.

 

U komt in aanmerking als u voldoet aan de voorwaarden én de hoofdactiviteit en/of nevenactiviteiten van uw onderneming overeenkomt met een van de in de regeling benoemde SBI-codes. Deze lijst wordt geregeld geupdated. De meest actuele lijst treft u aan via deze link.

 

Uw 'Hoofd- of nevenactiviteit' volgens de Kamer van Koophandel

Om aanspraak te kunnen maken op deze regeling, moest uw bedrijf op 15 maart 2020 (alsnog wijzigen heeft dus geen zin) met een van deze activiteiten als hoofdactiviteit of nevenactiviteit vermeld staan in het KVK Handelsregister.  De activiteiten van uw bedrijf vallen onder een of meerdere zogeheten SBI-codes.

Of één of meerdere van de activiteiten van uw bedrijf momenteel valt onder deze regeling, kunt u checken via deze link, geheel onderaan bij 'zoektool SBI-codes'. U heeft hier uw kvk-nummer voor nodig.

Indien u op dit moment NIET onder de regeling valt, maar u meent dat u er wel aanspraak zou moeten kunnen maken gezien uw bedrijfsactiviteiten in relatie met Corona, zijne r twee mogelijkheden:

 1. Uw bedrijfsactiviteiten vallen wel onder de regeling, maar bij de KvK staat u geregistreerd onder de verkeerde SBI-code:
 2. U staat met uw hoofdactiviteit geregistreerd onder de juiste SBI-code, maar deze code valt op dit moment niet onder de regeling 

Ad 1: Dit kunt u dit melden bij RVO. Gebruik hiervoor het formulier Melding niet aansluitende SBI-code. Geef hierin aan welke SBI-code u nu heeft en welke SBI-code u meent te moeten hebben. RVO verzamelt deze informatie en brengt het onder de aandacht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Ad 2: U kunt dit melden aan de RVO, zodat zij kunnen onderzoeken of uw hoofdactiviteit alsnog opgenomen wordt op de lijst. De aanmelding hiervoor kunt u doen via deze link. Of uw SBI-code daarna inmiddels is opgenomen, checkt u via deze pagina van de website van RVO.

 

Aanvragen van de tegemoetkoming


Zoals hierboven aangegeven dient uw bedrijf dus de juiste hoofd- of nevenactiviteit te hebben om onder de regeling te vallen. Aanvullend zijn er nog een aantal voorwaarden:

Voorwaarden

 • De onderneming stond op 15 maart 2020 ingeschreven in het KVK Handelsregister. De rechtsvorm is niet van belang.
 • De hoofd- of nevenactiviteit van de onderneming stond op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste SBI-codes (zie hiervoor).
 • De onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland waarvan het vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
 • Ook ondernemers met een bedrijf aan huis kunnen een beroep doen op de TOGS-regeling. Er geldt wel een extra voorwaarde ten opzichte van ondernemers die een aparte vestiging hebben: zij moeten namelijk met een verklaring aannemelijk maken dat hun bedrijfsactiviteiten een minimale omvang hebben. Heeft u als ondernemer een fysieke inrichting buiten de eigen woning, dan is zo’n verklaring niet nodig.
 • Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij verklaren, tijdens de aanvraag, in elk geval 1 horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. Bij deze ondernemingen mag het privéadres eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan vestigingsadres.
 • De tegemoetkoming bedraagt eenmalig 4.000 euro per onderneming (en niet per vestiging).
 • De ondernemer geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat.
 • De onderneming is niet failliet.
 • De onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 • De ondernemer verklaart dat hij, van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020, een omzetverlies verwacht van ten minste 4.000 euro.
 • De ondernemer verklaart ten minste 4.000 euro aan vaste lasten te verwachten in de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen. Wij hebben met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gebeld en zij hebben (nog) geen overzicht van lasten die wel en niet meetellen. Wel konden zij aangeven dat de geest van de regeling is dat het kosten moeten zijn die samenhangen met het pand, denk aan elektriciteit, water, huur en belastingen, zoals afvalstoffenheffingen of wellicht ook met vervoermiddelen. Andere lasten of lasten die niet aan de genoemde periode toe te rekenen zijn, zullen naar verwachting niet meetellen.
 • De ondernemer verklaart bij de aanvraag dat over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan 200.000 euro aan overheidssteun is ontvangen (de-minimisverordening). Ondernemingen die het gehele bedrag al hebben uitgeput komen niet in aanmerking voor de regeling.
 • De onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.

 

Aanvragen

U kunt de aanvraag voor de tegemoetkoming zelf doen of, indien u cliënt bent, aan ons uitbesteden. Bij verstrekking van de juiste gegevens zal de aanvraag binnen 3 weken worden goedgekeurd en uitbetaald. RVO zet echter alles op alles om dit binnen 1 week te doen.U heeft 3 maanden de tijd, dus tot en met vrijdag 26 juni 2020, om een aanvraag in te dienen.

Indien u cliént bent bij KALB en wilt dat wij de aanvraag voor u verzorgen, dient u ons aan aantal gegevens te verstrekken en ons te machtigen. De door ons benodigde informatie en machtiging kunt u downloaden via deze links:

 

Aanvraag zelf doen


Uiteraard kunt u de aanvraag ook prima zelf doen. Onderstaand geven wij aan hoe u dit dan moet doen.
U kunt de aanvraag zelf indienen indien u:

 • een eenmanszaak heeft en een DigiD-code heeft (of aanvraagt via deze link)
 • overige rechtsvormen: indien u en eHerkenningsmiddel niveau 1 heeft (of aanvraagt via deze link)

Een aantal KVK-gegevens wordt automatisch ingevuld bij het doen van de online aanvraag. Controleer die gegevens. Verzamel vooraf alle benodigde gegevens:

 • het KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN)
 • SBI-code van de hoofd- en nevenactiviteiten van uw onderneming: zoek op via deze link ('zoektool SBI-code', onderaan pagina)
 • bankrekeningnummer van uw onderneming
 • correspondentie- en bezoekadres van uw onderneming
 • uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres

U kunt de aanvraag voor de tegemoetkoming indienen via deze link op de website van RVO.nl.

 

Beoordeling aanvraag, controle en handhaving

Bij de beoordeling wordt bekeken of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. De inhoudelijke controle op de aanvragen gebeurt achteraf, ook als deze via ons lopen. Blijkt achteraf dat de tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt, dan wordt het uitbetaalde bedrag herzien of teruggevorderd. Dit kan tot 5 jaar na uitbetaling.

 

TENSLOTTE

Een behoorlijk lang artikel, dat beseffen wij ons terdege. Mocht u er niet uitkomen, schroom niet en bel ons gerust!


Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.