sluiten

2 december 2005

Zorgverzekeringswet: salderen doorbetaalde werkgeversbijdragen

Wat nu als de werkgever in 2005 aan particulier verzekerde werknemers een bijdrage geeft voor de kosten van de particuliere ziektekostenverzekering?

Moet deze ook in 2006 worden doorbetaald en zo ja, komt de vergoeding bovenop de verplichte vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage? Deze vragen zijn op dit moment erg actueel. Of de huidige bijdrage kan worden geschrapt is afhankelijk van de vormgeving van de onderliggende regeling. Mogelijk is die regeling zo ‘neutraal’vormgegeven dat deze ook onder de nieuwe Zorgverzekeringswet van toepassing is.

Als volgend jaar de huidige vergoedingen worden doorbetaald, wordt de werkgever in beginsel geconfronteerd met dubbele kosten: de verplichte vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage en de door te betalen, huidige vergoeding. Werkgevers kunnen de dubbele kosten echter (deels) vermijden door gebruik te maken van de zogeheten salderingsregeling. Voorzover de doorbetaalde vergoeding namelijk betrekking heeft op het basispakket zoals dat in 2006 van toepassing is, mag de doorbetaalde vergoeding voor dat deel in mindering worden gebracht op de verplichte vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage.

De gevolgen voor werkgevers van de Zorgverzekeringswet en zeker ook de bijbehorende salderingsregeling zijn bij lang niet alle werkgevers bekend. Nagegaan dient in hoeverre men gehouden is om de huidige werkgeversbijdrage aan de particuliere ziektekostenverzekering door te betalen en daarnaast te bepalen welk deel men in mindering kan brengen op de verplichte vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage. De werkgever is niet verplicht om de salderingsregeling toe te passen. Hij is vrij om de door te betalen vergoeding bovenop de verplichte werkgeversvergoeding te betalen. Let er overigens wel op dat met betrekking tot vergoedingen bovenop de verplichte werkgeversbijdrage zowel loonheffing als premies werknemersverzekeringen zijn verschuldigd en dat voor het bedrag dat de werkgver mag salderen slechts loonheffing dient te worden afgedragen (en geen premies werknemersverzekeringen).

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.