sluiten

17 oktober 2018

Werkgeverslasten omlaag door vervallen afschaffen dividendbelasting

Gisteren heeft de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer laten weten dat de dividendbelasting niet zal worden afgeschaft. In plaats daarvan stelt het kabinet de volgende maatregelen voor:

 1. Verlaging van het hoge vennootschapsbelastingtarief van 22,25% naar 20,5% in 2021.

 2. Verlaging van het lage vennootschapsbelastingtarief van 16% naar 15% in 2021.

 3. Vanaf 2021 zullen de werkgeverslasten op arbeid structureel met € 200 miljoen worden verlaagd.

 4. Voor de beperking van de afschrijving op onroerend goed in eigen gebruik voor de vennootschapsbelasting wordt overgangsrecht geïntroduceerd. Als het gebouw vóór 1 januari 2019 door de belastingplichtige in gebruik is genomen en op dat gebouw nog geen 3 jaar is afgeschreven, dan mag de belastingplichtige alsnog deze 3 jaar volgens het oude regime blijven afschrijven. Het maakt dan dus niet uit of de boekwaarde door die afschrijving onder 100% van de WOZ-waarde komt.

 5. De Wet spoedreparatie fiscale eenheid zal geen terugwerkende kracht hebben naar 25 oktober 2017, maar terugwerken naar 1 januari 2018.

 6. Voor de verkorting van de maximale looptijd van de 30%-regeling wordt overgangsrecht geïntroduceerd voor de groep waarvoor de regeling anders in 2019 of 2020 zou eindigen.

 7. Het percentage van de tweede schijf van de S&O-afdrachtvermindering wordt per 1 januari 2020 verhoogd van 14% naar 16%.

 8. De aangekondigde maatregel tegen excessief lenen van de eigen vennootschap wordt verzacht.

  • Zowel bestaande als nieuwe eigenwoningschulden van de dga worden uitgezonderd.
  • Bovenop deze eigenwoningschuld zal een aanvullende drempel van € 500.000 voor de dga en zijn partner gezamenlijk gelden.
 9. De mogelijkheid voor FBI’s om in Nederlands vastgoed te beleggen komt toch niet te vervallen.

Opvallend is dat de thans aangekondigde verlaging van het vennootschapsbelastingtarief kennelijk niet gepaard gaat met een verhoging van het AB-tarief. De aangekondigde maatregelen moeten nog worden verwerkt in diverse nota’s van wijziging op de betreffende wetsvoorstellen. Voor de aangekondigde maatregel tegen excessief lenen van de eigen vennootschap zal pas in 2019 een wetsvoorstel worden ingediend. Inwerkingtreding van deze maatregel is beoogd per 1 januari 2022.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.