sluiten

5 november 2013

Wel of niet kiezen voor de werkkostenregeling?

Op 1 januari 2011 is de werkkostenregeling in werking getreden. De werkkostenregeling vervangt het oude systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen, zoals deze tot en met 31 december 2010 gold.

Op basis van een overgangsregeling konden werkgevers in 2011, 2012 en 2013 jaarlijks kiezen tussen toepassing van het ‘oude’ of het ‘nieuwe’ regime. De verplichte invoering van de werkkostenregeling per 1 januari 2014 is met één jaar uitgesteld tot 1 januari 2015. De toepassing van de werkkostenregeling is daarmee ook in 2014 nog facultatief.

Tip!

De werkkostenregeling kent voor- en nadelen. Dit kan per soort onderneming sterk verschillen. Ook is de definitieve invoering van de werkkostenregeling in 2015 politiek gezien nog geen gelopen race. Overleg nog dit jaar met uw accountant of u in 2014 al dan niet gebruik wilt gaan maken van de werkkostenregeling.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.