sluiten

4 februari 2014

Wat gebeurt er met ‘lopende’ tijdelijke contracten op 1 juli 2014?

Zodra de Wet Werk en Zekerheid ingaat, zullen vanaf 1 juli 2014 de regels voor flexwerken wijzigen. Wij leggen u uit waar u als werkgever rekening mee moet houden. Zo wijzigt het aantal contracten voor bepaalde tijd welke u een werknemer kunt aanbieden. Ook is er een langere tussenpoos vereist (nu 3 maanden) om de 'keten' te doorbreken. Verder wordt de maximale duur van een tijdelijk contract verminderd en dient u werknemers tijdig aan te zeggen als u het contract niet verlengt.

Na hoeveel tijdelijke contracten een vast contract?

De belangrijkste wijziging van de wet betreft artikel 7:668a BW (de ketenbepaling, die bepaalt vanaf welk moment recht ontstaat op een vast contract). Nu heeft een werknemer na drie opeenvolgende tijdelijke contracten binnen drie jaar het recht op een vast contract bij de vierde arbeidsovereenkomst. Na 1 juli 2014 ontstaat dat recht al bij de vierde arbeidsovereenkomst binnen twee jaar.

Maar hoe zit het als u nu met werknemers al tijdelijke arbeidsovereenkomsten heeft afgesloten, die doorlopen na 1 juli 2014?

Dat werkt vanaf 1 juli 2014 als volgt: een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan pas een vast contract volgens de nieuwe regels worden, als er op of na 1 juli 2014 een nieuwe (opvolgende) arbeidsovereenkomst wordt gesloten. Dat moet dan wel uiterlijk zes maanden na de voorafgaande arbeidsovereenkomst gebeuren.

Nieuwe tussenpoos van 6 maanden i.p.v. 3 maanden

In de WWZ wordt de tussenpoos van drie maanden tussen tijdelijke overeenkomsten verdubbeld naar zes maanden. In het overgangsrecht geldt die nieuwe tussenpoos bij een bestaande keten alleen voor de periode die voorafgaat aan de arbeidsovereenkomst die na 1 juli 2014 wordt gesloten, maar niet voor eerdere tussenpozen.

De keten is dus pas doorbroken, als de tussenpoos die ligt tussen de op of na 1 juli aangegane arbeidsovereenkomst en de arbeidsovereenkomst die daaraan voorafging, langer is dan zes maanden. Voor tussenpozen tussen eerdere arbeidsovereenkomsten blijft gelden dat de keten doorbroken is (en blijft) bij een tussenpoos van langer dan drie maanden.

Maximale duur van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 36 naar 24 maanden

Volgens de nieuwe regels mag een tijdelijke arbeidsovereenkomst maximaal 24 maanden duren (nu nog 36) voordat recht ontstaat op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als een bestaande  arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op 1 juli 2014 nog niet de periode van 24 maanden is gepasseerd, maar dit wel tijdens de duur van deze arbeidsovereenkomst gebeurt, dan blijft het oude artikel 7:668a BW (met de termijn van 36 maanden) van toepassing op die arbeidsovereenkomst.

Het overgangsrecht regelt dus dat de oude regeling van toepassing blijft op een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als die vóór 1 juli 2014 is gesloten en op of na deze datum de periode van twee jaar overschrijdt. Partijen kunnen dan na het aflopen van deze arbeidsovereenkomst kiezen of ze met elkaar verder gaan of niet.

Aanzegtermijn van één maand vanaf 1 juli 2014

Bij afloop van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer, moet de werkgever na 1 juli 2014 een aanzegtermijn van één maand in acht nemen.

De werkgever moet daarvoor de werknemer uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk informeren over het al dan niet voortzetten van het contract. Dan moet hij overigens ook meteen aangeven onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst kan worden voortgezet.

Deze bepaling gaat op 1 juli 2014 onmiddellijk in.

Uitzondering!: let op de nu geldende cao

In de overgangsregeling staat ook dat oude regels van toepassing blijven als er op 1 juli 2014 een cao geldt met afwijkende afspraken. De cao-afspraken blijven dan van toepassing, totdat de cao afloopt.

Uiterlijk vanaf 1 januari 2016 moeten de nieuwe wettelijke regels wel verplicht worden toegepast. Maar ook hier is weer een uitzondering op: het uitstel geldt niet als er een concurrentiebeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Advies

Laat u niet verrassen door de nieuwe wetgeving, maar zorg dat u weet waar u aan toe bent:

  • Het is verstandig om op een rijtje te zetten welke tijdelijke contracten op of rond 1 juli 2014 een keten van twee jaar hebben bereikt (of zullen bereiken). Want als u daarna een derde contract afsluit, is dat volgens de nieuwe regels meteen een vast contract.
  • Verder is het goed om nu al in kaart te brengen welke tijdelijke contracten aflopen na 1 juli 2014, zodat u rekening kunt houden met de aanzegtermijn van een maand voordat die contracten aflopen.
  • Verder dient u na te gaan of de gebruikte arbeidscontracten nog voldoen aan de nieuwe regels na 1 juli 2014.
  • Bekijkt u ook wanneer de bestaande cao afloopt en hoe lang u tijdelijke contracten volgens de oude regels kunt blijven afsluiten.

Onze salarisadviseurs informeren en adviseren u graag verder!

 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.