sluiten

2 september 2005

Vragen en antwoorden nieuwe Zorgverzekeringswet

Heeft u vragen over de nieuwe Zorgverzekeringswet? Hier worden de meest gestelde beantwoord, gebaseerd op de informatie van juni 2005.

Hoe zit het met die inkomensafhankelijke bijdrage?


Iedereen die een inkomen heeft uit tegenwoordige arbeid (Box 1) moet daarnaast via de Belastingdienst een inkomensafhankelijke bijdrage van 6,25 procent betalen. Om de hoogte van die bijdrage vast te stellen, tellen persoonlijke aftrekposten (zoals hypotheekrente) niet mee. Waarschijnlijk zal het premieloon waarover de bijdrage berekend wordt, maximaal € 30.000 bedragen.

Als een werknemer loon uit tegenwoordige arbeid geniet, dan bent u als werkgever verplicht om de inkomensafhankelijke bijdrage aan hem te vergoeden. Dit geldt ook voor bepaalde uitkeringen. Deze vergoeding is belast voor de loonheffing, maar niet voor premies werknemersverzekeringen. De inkomensafhankelijke bijdrage moet u als werkgever samen met de loonheffing en premies werknemersverzekeringen afdragen aan de Belastingdienst.

Ik ben als dga niet sociaal verzekerd, geldt de nieuwe zorgverzekering ook voor mij?


Jazeker, elke Nederlander dient zich te verzekeren. De werkgeversbijdrage ontvangt u van uw BV, hierover betaalt u loonbelasting. Bent u zelfstandige, dan betaalt u de inkomensafhankelijke bijdrage zelf.

Als werkgever betaal ik nu de helft van de totale (particuliere) ziektekostenpremies van mijn werknemers. Welk deel ga ik straks betalen?


In de nieuwe situatie wordt een inkomensafhankelijke bijdrage van 6,25 procent geheven bij verzekerinsgplichtigen. Als werkgever bent u verplicht deze geheel te vergoeden. Macro-economisch gezien is dit overigens vergelijkbaar met de huidige situatie, waarin u ook ongeveer de helft van de ziektekosten van uw werknemers betaalt.

Ik betaal momenteel geen vergoeding aan mijn particulier verzekerde werknemers. Wat verandert er voor mij?


Vanaf volgend jaar dient u aan elke werknemer de inkomensafhankelijke bijdrage te vergoeden. Het verschil tussen ziekenfonds en particulier vervalt immers. Dit zorgt in uw geval voor een forse kostenstijging! Het is dus zaak dit tijdig met uw werknemers te bespreken en de vergoeding uit het brutosalaris te halen.

Ik bied mijn werknemers een collectieve ziektekostenregeling. Hoe zit dat volgend jaar?


In het nieuwe stelsel is dit eenvoudiger te realiseren, omdat iedereen dezelfde basisverzekering krijgt. Via een collectief kunt u aantrekkelijkere voorwaarden creëren: u kunt met een zorgverzekeraar namelijk een korting afspreken. De maximale korting die een zorgverzekeraar voor collectieve regelingen mag afspreken bedraagt tien procent.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.