sluiten

20 juni 2014

Vraag gezamenlijke taxatie onroerende zaak digitaal aan

Sinds 3 maart 2014 kunt u bij de Belastingdienst digitaal een verzoek indienen voor een gezamenlijke taxatie van een onroerende zaak. Voorheen moest u uw verzoek per post opsturen naar uw belastingkantoor. 

Bij een gezamenlijke taxatie schatten een door uzelf aangewezen taxateur en een taxateur van de Belastingdienst samen de waarde van een onroerende zaak. 

U kunt een gezamenlijke taxatie aanvragen als: 

  • er een overdracht of overgang van een onroerende zaak plaatsvindt tussen u en een gelieerde partij;
  • er een overdracht of overgang van een onroerende zaak heeft plaatsgevonden tussen u en een gelieerde partij;
  • er een verschil van inzicht is tussen u en de Belastingdienst over de waarde van een onroerende zaak, of er een verschil van inzicht kan ontstaan;
  • de gezamenlijke taxatie namens alle belanghebbenden wordt gedaan.

U vraagt een taxatie aan met het ‘Aanvraagformulier gezamenlijke taxatie onroerende zaak’. Nadat de Belastingdienst uw aanvraag heeft ontvangen, wordt beslist of medewerking wordt verleend aan uw verzoek.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.