sluiten

27 augustus 2012

Volledige vrijwaring inlenersaansprakelijkheid

Met de inwerkingtreding op 1 juli jl. van de registratieplicht voor uitzendbureaus en andere werkgevers die personeel uitlenen, is ook een nieuwe mogelijkheid van volledige vrijwaring voor de inlenersaansprakelijkheid in de Leidraad invordering opgenomen.

Indien zaken worden gedaan met NEN-gecertificeerde uitzendondernemingen kan, indien eveneens aan de hierna genoemde voorwaarden wordt voldaan, volledige vrijwaring voor de inlenersaansprakelijkheid worden verkregen. Dit betekent dat de inlener niet aansprakelijk kan worden gesteld, ook niet als achteraf blijkt dat de uitlener te weinig loonheffingen of omzetbelasting heeft afgedragen.

De (nieuwe) voorwaarden voor deze volledige vrijwaring zijn als volgt:

  • De uitzendonderneming waarvan arbeidskrachten worden ingeleend voldoet aan de NEN 4400-1- of de NEN 4400-2-norm en is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA);
  • De inlener stort 25% van het factuurbedrag (inclusief omzetbelasting) op de g-rekening van de in het SNA-register opgenomen uitzendonderneming. Bij toepassing van de verleggingsregeling is dit 20% van het factuurbedrag.

 

Verder moeten de factuur, de betaling en de administratie (waaronder een mandagenregister), net als voorheen, aan bepaalde voorwaarden voldoen en dient de identiteit en de geldigheid van een eventuele verblijfs- of werkvergunning van de ingeleende werknemer te kunnen worden aangetoond om voor de vrijwaring in aanmerking te komen.

De regeling is in werking getreden met ingang van 1 juli 2012. Vóór 1 juli 2012 gold dat inleners vrijwaring, onder voorwaarden, konden krijgen tot het bedrag van de storting op de g-rekening. Als de periode van inlening zowel onder de oude als de nieuwe regeling valt, geldt er een overgangsregeling.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.