sluiten

22 november 2013

Verhoging vrijstelling schenkbelasting voor woningen tot 100.000 euro

In het Belastingplan 2014 is geregeld dat de eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar ter verkrijging van een eigen woning tijdelijk wordt verruimd van 51.407 euro naar 100.000 euro.

Deze verruiming geldt ook als het gaat om schenkingen voor de kosten van verbetering of onderhoud van die woning, ter zake van de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning, dan wel voor de aflossing van een eigenwoningschuld. De periode waarop de verruimde schenkingsvrijstelling kan worden toegepast loopt van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015. Voor dezelfde periode vervalt ook de beperking dat de schenking moet zijn gedaan door een ouder aan een kind tussen 18 en 40 jaar. Tot 1 januari 2015 kan dus iedereen van zowel een familielid als een derde belastingvrij een schenking ontvangen van maximaal 100.000 euro, mits deze wordt aangewend voor de eigen woning. Tot slot wordt de reeds bestaande vrijstelling met ingang van 1 oktober 2013 zodanig uitgebreid dat ook een schenking die is bestemd voor de aflossing van een restschuld onder de faciliteit wordt gebracht. Deze laatste verruiming is permanent.

Tip!

Schenkbelasting wordt geheven bij de verkrijger. Als u gebruik wilt maken van de verruimde schenkingsvrijstelling, dan is het raadzaam om dit vast te leggen in een schenkingsovereenkomst waarin de voorwaarden voor de schenking worden opgenomen. Daarmee kunnen problemen achteraf met de Belastingdienst worden voorkomen. Uw accountant kan dit voor u in orde maken.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.