sluiten

2 november 2005

Van WAO naar WIA: aandachtspunten

De WIA-regels gelden voor iedereen die op of na 1 januari 2004 ziek is geworden, het hele Poortwachtertraject heeft doorlopen en na twee jaar nog niet (volledig) terug is op de werkvloer.

Uitkeringen


De WIA-regels gelden voor iedereen die op of na 1 januari 2004 ziek is geworden, het hele Poortwachtertraject heeft doorlopen en na twee jaar nog niet (volledig) terug is op de werkvloer. ‘Oude gevallen’ – mensen die vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt werden – blijven onder het WAO-regime vallen. Zij worden weliswaar herkeurd volgens de nieuwe regels, maar hebben verder niets te maken met de WIA-bepalingen.

Een werknemer die een WIA-uitkering aanvraagt, wordt door het UWV gekeurd. Die keuring concentreert zich niet op de beperkingen van de aanvrager, maar op wat hij nog wél kan. Zijn mogelijkheden worden ingevoerd in de computer. Daar rolt een passende functie uit, inclusief het salaris dat erbij hoort. Het UWV maakt vervolgens een rekensom: ‘wat verdiende de aanvrager eerst?’ minus ‘wat kan hij nog verdienen?’. De uitkomst van dat sommetje is iemands ‘verdiencapaciteit’.

De WIA onderscheidt drie categorieën:


  • 0 tot 35%: geen WIA-uitkering. Werknemers die er niet meer dan 35 procent in verdiencapaciteit op achteruit gaan, vallen niet onder de WIA. Ze krijgen geen uitkering en blijven in dienst bij hun werkgever.
  • 35% tot 80%: de WGA. Werknemers die tussen de 35 en de 80 procent terugvallen in verdiencapaciteit, komen in de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Die regeling geldt ook voor mensen die meer dan 80 procent in verdiencapaciteit terugvallen, maar voor wie er goede kansen op herstel zijn. WGA'ers krijgen een uitkering. De hoogte en de duur daarvan zijn afhankelijk van het arbeidsverleden van de aanvrager en van de vraag of hij gedeeltelijk weer aan de slag is. De werkgever blijft echter verantwoordelijk voor de reïntegratie van de betreffende werknemer.
  • Meer dan 80%: de IVA. Wanneer een werknemer meer dan 80% minder verdiencapaciteit heeft én er sprake is van 'duurzame arbeidsongeschiktheid', dan valt hij in de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Onder duurzaam wordt verstaan tenminste vijf jaar. Een werknemer die onder de IVA valt, wordt ontslagen en krijgt een uitkering van 70% van zijn laatstverdiende loon.


Werkgevers


(Gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers blijven dus veel langer de verantwoordelijkheid van de werkgever dan onder de WAO het geval was. De werkgever moet ze reïntegreren en draagt de kosten van die reïntegratie.

Dat brengt keuzes met zich mee:

  • zelf het risico van mogelijke arbeidsongeschiktheid dragen;
  • het risico onderbrengen bij het UWV;
  • het risico verzekeren bij een particuliere verzekeringsmaatschappij;
  • bijverzekeren voor omstandigheden die de WIA niet meer dekt?

Ieder bedrijf – eigenrisicodrager of niet – betaalt in 2006 WGA-premie aan het UWV. Die premies krijgen eigenrisicodragers weliswaar teruggestort in 2007, maar over dat bedrag krijgt de werkgever geen rente en kan er maandenlang niet over beschikken.

Als een eigenrisicodrager zich nu weer meldt bij het UWV, worden mensen die ziek zijn geworden tussen 2004 en 2006 niet verzekerd. Zij gelden als ‘inloop’ en vallen niet onder de dekking van het UWV.

Wanneer een werkgever nu eigenrisicodrager WAO is en dat niet voor de WGA wil worden, moet hij vóór 29 december 2005 een standaardformulier inleveren bij het UWV.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.