sluiten

24 september 2020

UBO-register gaat 27 september 2020 van start

Bent u aandeelhouder van een BV, dan heeft de komst van het "UBO-register" gevolgen voor u. Maar dit kan ook het geval zijn als u een andere vorm van eigendom of zeggenschap heeft in een onderneming. Hierna leest u voor wie deze registratieplicht geldt, welke gegevens waar en wanneer moeten worden aangeleverd en welke maatregelen er getroffen zijn om uw privacy te beschermen, nadat uw gegevens zijn geregistreerd in het UBO-register. De inwerkingtreding van het UBO-register is vaak uitgesteld, maar op 27 september 2020 is het toch echt zover.

 

Voor wie?

U bent een UBO als u uiteindelijk voor meer dan 25% eigenaar bent – of zeggenschap hebt over – o.a. BV’s, NV’s, stichtingen en verenigingen, maar ook over maatschappen, VOF's of CV's die naar Nederlands recht zijn opgericht. Een eenmanszaak valt niet onder de registratieplicht. Alle vennootschappen en andere juridische entiteiten moeten de gegevens bijhouden en registreren van uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s, Ultimate Beneficial Owners). Dit moet voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor witwassen en terrorismefinanciering.

 
Welke gegevens?

De gegevens in het UBO-register betreffen uw naam, geboortemaand en -jaar, woonstaat, nationaliteit en aard en omvang van het belang dat u houdt. Deze gegevens worden dus publiekelijk toegankelijk. De gegevens kunnen alleen op naam van uw onderneming of rechtspersoon worden geraadpleegd, niet op uw eigen naam. Daarnaast worden bepaalde gegevens opgenomen die alleen door bevoegde autoriteiten en door de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU) mogen worden ingezien. Dit betreffen uw BSN/buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN), uw geboortedag en -plaats en uw geboorteland, uw woonadres en een kopie van een geldig identiteitsdocument en van document(en) waaruit de aard en grootte van uw economisch belang blijkt.
 


Waar en wanneer gegevens aanleveren?

De Kamer van Koophandel (KvK) beheert het UBO-register. U hebt na de inwerkingtreding 18 maanden de tijd om de gegevens in het UBO-register te laten vastleggen. Gedurende de eerste maanden krijgt u een brief van de KvK. Hiermee roept de KvK alle registratieplichtigen op om de gegevens van hun UBO(‘s) binnen deze termijn van 18 maanden te registreren. Voor nieuw op te richten vennootschappen na 27 september worden de gegevens van hun UBO(’s) gelijktijdig geregistreerd met de inschrijving in het Handelsregister. De registratie van de UBO-gegevens is hierbij een voorwaarde voor het verstrekken van een KvK-nummer. Wordt niet voldaan aan de registratieplicht, dan kan een sanctie volgen, bijvoorbeeld een boete (max.  € 21.750,-) of een dwangsom.

 
Waarborgen privacy

Het UBO-register wordt deels openbaar en dat is o.i. zorgelijk.. Wel worden er (o.i. beperkt) maatregelen getroffen om uw privacy te beschermen. De persoon die gegevens uit het UBO-register wil raadplegen, moet zich namelijk vooraf identificeren. Daarnaast moet de raadpleger een vergoeding betalen. Ook krijgt u inzage in het aantal keren dat uw gegevens zijn verstrekt. Hiervan worden uitgezonderd de raadplegingen door de FIU en de bevoegde autoriteiten. U krijgt geen informatie over de identiteit van de raadpleger. Dat mag niet in verband met de AVG.

 
Meer informatie?

Wilt u meer informatie of hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder. 
 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.