sluiten

18 februari 2021

Opnieuw verlenging TVL-regeling

De TVL-regeling is opnieuw verlengd. U kunt als ondernemer of zzp’er ook over het eerste kwartaal van 2021 onder voorwaarden een tegemoetkoming krijgen, zodat u beter in staat bent om uw vaste lasten te blijven betalen. Wellicht kunt u (opnieuw) gebruikmaken van deze verlengde TVL-regeling. Daarom vertellen wij u er graag meer over.

Kenmerken en voorwaarden

De meeste kenmerken en voorwaarden van de verlengde TVL-regeling uit het vierde kwartaal van 2020 gelden ook voor het eerste kwartaal van 2021:

  • de maximale tegemoetkoming bedraagt € 90.000 per kwartaal en de minimale € 750;
  • de tegemoetkoming is bedoeld voor de mkb-ondernemer of zzp’er in (in beginsel) alle sectoren;
  • de hoogte van de tegemoetkoming wordt bepaald door het omzetverlies en varieert tussen de 50% (bij minimaal 30% omzetverlies) en 70% (bij 100% omzetverlies);
  • de onderneming moet op 15 maart 2020 in het handelsregister zijn ingeschreven;
  • het omzetverlies bedraagt ten minste 30%;
  • de onderneming heeft ten minste € 3.000 aan vaste lasten (dus niet uw variabele lasten) per kwartaal volgens het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code behoort (uw werkelijke vaste lasten zijn dus niet relevant);
  • de onderneming mag op 31 december 2019 niet al in financiële moeilijkheden hebben verkeerd;
  • de aanvraag wordt per kwartaal ingediend.


Vestiging in Nederland
Uw onderneming moet een vestiging in Nederland hebben, waarvan in ieder geval één op een ander adres dan uw privéwoning of uw onderneming is fysiek afgescheiden van uw privéwoning en is voorzien van een eigen opgang of toegang. Deze eisen gelden overigens niet als u een ambulante of horecaonderneming heeft. Heeft u een horecaonderneming, dan is het voldoende dat u ten minste één horecagelegenheid huurt, pacht of in eigendom heeft.
 
Belangrijk verschil
Een belangrijk verschil met de TVL uit het vierde kwartaal van 2020 is dat voor het eerste kwartaal van 2021 een andere referentieperiode geldt, namelijk januari, februari en maart 2019. Was u op 1 januari 2019 nog niet gestart met uw onderneming, dan kunt u terugvallen op een andere referentieperiode. Dit is het eerste gehele kalenderkwartaal volgend op de maand waarin u de ondernemingsactiviteiten startte. Zo kan er zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de kwartaalomzetcijfers die ook bekend zijn bij de Belastingdienst.


Aanvraagperiode

De tegemoetkoming voor het eerste kwartaal van 2021 kunt u aanvragen van 15 februari tot en met 30 april 2021, vóór 17:00u met een formulier op RVO.nl. Hierop wordt binnen acht weken beslist. Als u de tegemoetkoming krijgt, zal er een eenmalig voorschot van 80% aan u worden uitgekeerd.
 

Aangekondigde uitbreiding

Op 21 januari jl. heeft het kabinet bekendgemaakt dat de verlengde TVL-regeling wordt uitgebreid, zodat meer bedrijven van de regeling gebruik kunnen maken. Zo wordt het maximale percentage van de tegemoetkoming 85% (nu: 70%) en wordt de maximale tegemoetkoming € 330.000 (nu: € 90.000). De minimale tegemoetkoming gaat naar € 1.500 (nu: € 750) en het drempelbedrag aan vaste lasten wordt verlaagd naar € 1.500 (nu: € 3.000). Ook is er een aparte regeling aangekondigd voor ondernemers die tussen 30 september 2019 en 30 juni 2020 met hun onderneming zijn gestart.
Al deze wijzigingen moeten eerst nog worden geformaliseerd, voordat dat deze kunnen worden toegepast. De TVL wordt daarom nu nog vastgesteld op grond van de huidige voorwaarden.

 
Speciale opslagen

Voor bepaalde branches bestaan opslagen bovenop de TVL. Zo kennen we de eenmalige opslag voor eet- en drinkgelegenheden (de Horecasubsidie Voorraad en Aanpassingen: HVA-opslag), de evenementenmodule voor ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche en de Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD) voor ondernemers in de non-foodsector die voorraden hebben ingekocht die na de lockdown niet meer verkoopbaar zijn of die in waarde zijn verminderd.
De HVA-opslag geldt alleen voor het vierde kwartaal van 2020 en komt niet meer terug in het eerste kwartaal van 2021. De evenementenmodule en de VGD gelden in het vierde kwartaal van 2020, maar ook in het eerste kwartaal van 2021. Valt uw onderneming in een van deze branches en wilt u weten of u voor de opslag in aanmerking komt, neem dan contact met ons op.
Het kabinet heeft overigens op 21 januari jl. aangekondigd dat er ook extra opslagen komen voor de reissector en voor land- en tuinbouwbedrijven.

 
Meer informatie?

We hebben bovenstaand de belangrijkste zaken met betrekking tot de verlengde TVL-regeling voor u uiteengezet. Heeft u meer informatie nodig of hulp bij uw aanvraag? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.