sluiten

16 juni 2011

SCHENKEN 'OP PAPIER': VIA DE NOTARIS OF NIET?

Is een notariële akte verplicht of kan het bij onderhandse akte?

 Tot 2003 was voor een rechtsgeldige papieren schenking een notariële akte noodzakelijk. Een onderhandse schuldigerkenning uit vrijgevigheid was toen nietig. Door de wetswijziging in 2003 is deze eis vervallen.

Wel moet rekening worden gehouden met art. 7:177, lid 1 BW. Deze bepaling luidt als volgt: Voor zover een schenking de strekking heeft dat zij pas na het overlijden van de schenker zal worden uitgevoerd, en zij niet reeds tijdens het leven van de schenker is uitgevoerd, vervalt zij met het overlijden van de schenker, tenzij de schenking door de schenker persoonlijk is aangegaan en van de schenking een notariële akte is opgemaakt. Voor zover de schenking betrekking heeft op kleren, lijfstoebehoren, bepaalde lijfsieraden, bepaalde tot de inboedel behorende zaken en bepaalde boeken, kan worden volstaan met een door de schenker geheel met de hand geschreven, gedagtekende en ondertekende onderhandse akte.

Deze bepaling leidt er in principe toe dat de onderhandse schuldigerkenning bij overlijden van de schenker vervalt. Daarmee vervalt ook het effect op de beoogde successiebesparing. Ons advies is om bij aanzienlijke bedragen de notaris in te schakelen. Bij kleinere bedragen, te denken valt aan de jaarlijkse vrijstelling, kan men eventueel uit kostenoverwegingen een onderhandse akte adviseren.

Wel wijzen wij u er op dat de schenker dan de schuld 'bij leven' moet aflossen. Een alternatief is om eens in de, zeg, vijf jaren de onderhandse schuldigerkenningen te converteren in een notariële schuldigerkenning. Stel u heeft heeft bijvoorbeeld in 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 jaarlijkse € 5.000 onderhands geschonken. In 2011 schenkt u vervolgens € 25.000 via een notariële schuldigerkenning onder inbreng van de papieren schenkingen van 2006 tot en met 2010.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.