sluiten

20 juni 2013

Recht op ontslagvergoeding

Volgens het sociaal akkoord heeft iedere werknemer met een dienstverband vanaf twee jaar of langer, ook bij tijdelijke contracten, recht op een ontslagvergoeding en/of transitievergoeding bij onvrijwillig einde van het dienstverband.

De vergoeding bedraagt maximaal € 75.000 of een jaarsalaris als dat hoger is. De opbouw bedraagt over de eerste 10 dienstjaren een derde van een maandsalaris per dienstjaar en vanaf het 10e dienstjaar een half maandsalaris voor elk jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan 10 jaar. Voor werknemers ouder dan 50 jaar geldt tot 2020 overgangsrecht waarbij de transitievergoeding met 10 dienstjaren wordt gesteld op één maand per dienstjaar boven de 50 jaar, met een uitzondering voor mkb-bedrijven met minder dan 25 werknemers. Het bovenstaande zal nog nader worden uitgewerkt.

Let op!
Een aanvullende ontslagvergoeding door de kantonrechter is mogelijk. Dit betekent dat de kantonrechter een hogere of lagere vergoeding kan toekennen bij ernstige verwijtbaarheid van werkgever of werknemer. Indien bijvoorbeeld het ontslag ernstig aan de werknemer te wijten is, hoeft de werkgever hem geen transitiebudget mee te geven. Als het ontslag echter ernstig aan de werkgever is te wijten, kan de kantonrechter bepalen dat de werkgever de werknemer een aanvullende ontslagvergoeding moet meegeven. Aan de correctiemogelijkheid wordt geen grens gesteld.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.