sluiten

29 juli 2014

Profiteer van kortingen bij nieuw personeel!

Nieuw personeel nodig? Profiteer van kortingen bij het in dienst nemen van jongeren of 50-plussers!

Want: bent u op zoek naar nieuw personeel, dan kunt u voor bepaalde doelgroepen een subsidie of korting op uw loonkosten krijgen. Dit kan voor de doelgroep van 18 tot en met 27 jaar en voor de 50-plusser die op dit moment een uitkering heeft.

Jongere werknemers

Voor werknemers van 18 tot en met 26 jaar die u in dienst neemt of heeft genomen vanaf 1 januari 2014 kunt u een korting krijgen op de premies voor de werknemersverzekeringen. De doelgroepverklaring kunt u sinds 1 mei 2014 aanvragen en sinds 1 juli 2014 toepassen in de loonheffingenaangifte.

Voorwaarden
Om de premiekorting te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:
• U neemt op of na 1 januari 2014 en vóór 1 januari 2016 een jongere werknemer aan (van minimaal 18 en maximaal 26 jaar);
• De werknemer heeft een WW-uitkering of een bijstandsuitkering voor zijn/haar indiensttreding;
• U moet de werknemer in dienst nemen voor minimaal 32 uur per week;
• U moet de werknemer een arbeidscontract voor minimaal 6 maanden geven;
• De werknemer moet een doelgroepverklaring aanvragen bij het UWV of bij de gemeente. Hierin staat dat de werknemer een uitkering had op de dag voordat de werknemer bij u in dienst kwam.

De premiekorting jongeren is officieel ingegaan per 1 juli 2014, maar geldt ook voor jongere werknemers die vanaf 1 januari 2014 in dienst zijn getreden, zolang hun dienstverband voort duurt tot een maximum van 2 jaar. De regeling is tijdelijk en duurt tot 1 januari 2016.

Hoogte premiekorting
De premiekorting bedraagt per jaar per jongere werknemer 3.500 euro. Voor dit jaar start de korting pas op 1 juli 2014 en kunt u maximaal 1.750 euro premiekorting krijgen. Uiteraard moet de werknemer nog wel in dienst zijn en kunt u de korting alleen toepassen zolang het dienstverband voort duurt. Voor werknemers die u na 1 juli 2014 in dienst neemt is de maximale duur 2 jaar.

Aanvragen doelgroepverklaring
Om de premiekorting voor jongere werknemers te krijgen, heeft u een doelgroepverklaring van uw werknemer nodig. In deze verklaring staat dat de werknemer een WW- of bijstandsuitkering had op de dag voordat hij in dienst kwam. De korting kunt u sinds 1 juli 2014 meenemen in de aangifte lonnheffingen.

Heeft de werknemer een WW-uitkering? Dan vraagt hij de doelgroepverklaring vanaf 1 mei 2014 aan via UWV Telefoon Werknemers: 0900 - 92 94. Daarna geeft hij de doelgroepverklaring aan u voor verwerking in de salarisadministratie. De werknemer kan UWV ook machtigen de doelgroepverklaring rechtstreeks naar u te sturen. Heeft de werknemer een bijstandsuitkering? Dan vraagt hij de verklaring aan bij zijn gemeente.

In dienst nemen 50-plussers

Bent u op zoek naar nieuw personeel, dan kunt u voor bepaalde doelgroepen een subsidie of korting op uw loonkosten krijgen. Bijvoorbeeld voor een 50-plusser die op dit moment een uitkering heeft. Wat zijn voor u de voordelen en aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Voordelen
U weet het wel: een 50-plusser beschikt over veel kennis, is vaak loyaal, brengt diversiteit in uw bedrijf, heeft meestal een goede werk-privébalans....  Maar ook:  deze 50-plusser kan u een mobiliteitsbonus opleveren van 7000 euro per jaar!

Hoogte en duur
Als u iemand in dienst neemt die 50 jaar of ouder is en voordat hij bij u in dienst treedt een uitkering (WW, WAO, WIA, Wajong, WWB, IOAW, IOAZ, WIK, uitkering betalingsonmacht of ANW) kreeg, dan kunt u gebruik maken van de mobiliteitsbonus van maximaal 7000 euro per jaar. Deze korting verrekent u of uw salarisadministrateur in de Loonheffingenaangifte op de premies werknemersverzekeringen. De hoogte hangt af van het aantal uur dat de werknemer gaat werken en de duur, maar mag maximaal 3 jaar worden toegepast.

(Doelgroep-)verklaring
Om de mobiliteitsbonus toe te mogen passen moet de werknemer, of bij machtiging de werkgever, een (doelgroep-)verklaring bij de uitkerende instantie opvragen. Deze verklaring bewaart u bij uw salarisadministratie. U past de korting toe al naar gelang het dienstverband voort duurt.

Proefplaatsing
Voor elke persoon die al geruime tijd in een uitkerende situatie verkeerd kunt u het UWV vragen voor een proefplaatsing. Een proefplaatsing duurt 2 maanden (maximaal 6 maanden) en de werknemer behoudt daarbij zijn uitkering en heeft u geen risico en hoeft de werknemer die eerste 2 tot 6 maanden niet te betalen.

Vragen?
Vraag dus gerust bij een sollicitatie of de persoon in kwestie op dit moment een uitkering heeft!

Wilt u verdere informatie? Neem dan contact op met één van onze salarisadviseurs.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.