sluiten

6 maart 2014

Opbrengst heffingen lokale overheden stijgt met 2,1 procent

In 2014 verwachten lokale overheden 12,8 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 2,1 procent meer dan in 2013. De opbrengst stijgt het sterkst bij de provincies, gevolgd door de waterschappen en de gemeenten. Dit blijkt uit cijfers van het CBS op basis van de begrotingen van de lokale overheden.

De verwachte opbrengst van de gemeentelijke heffingen in 2014 is 8,7 miljard euro, een toename van 1,4 procent. In de afgelopen 25 jaar is de stijging van de heffingsinkomsten niet zo klein geweest. Uitzondering hierop is 2006, toen de opbrengsten uit heffingen fors daalden door de afschaffing van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor gebruikers van woningen. De OZB, de belangrijkste gemeentelijke heffing, brengt dit jaar naar verwachting 3,4 procent meer op, tegenover 5,4 procent in 2013. Bij de reinigingsheffingen gaan de gemeenten uit van een daling van 1,4 procent. Ook aan bouwvergunningen verwachten de gemeenten minder inkomsten (-10,5 procent). Het is het vijfde jaar op rij dat deze opbrengst daalt, vooral als gevolg van de teruglopende bouwactiviteiten.

PortemonneeDe provincies verwachten in 2014 voor 1,5 miljard euro aan opcenten motorrijtuigenbelasting te innen. Hiermee ligt de verwachte opbrengst 4,7 procent hoger dan in 2013. De stijging komt vooral doordat de vrijstelling motorrijtuigenbelasting op veel milieuvriendelijke, energiezuinige auto’s komt te vervallen.


De begrote opbrengst van de waterschapsheffingen komt in 2014 uit op 2,6 miljard euro, een toename van 2,8 procent. De watersysteemheffing stijgt met 4,5 procent het sterkst. Dit weerspiegelt de toegenomen aandacht van de waterschappen voor de bescherming tegen het water. Een voorbeeld hiervan zijn de dijkverbeteringsprojecten als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.