sluiten

26 februari 2016

Nieuwe woning gekocht? Laat WOZ-waarde controleren

Heeft u net een woning gekocht of gaat u binnenkort een woning kopen? Dan kunt u mogelijk besparen op uw aanslag onroerende zaakbelasting. Voor vaststelling van de waarde van een woning (of een andere onroerende zaak) op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) wordt vaak gekeken naar de koopprijs van een vergelijkbaar pand.

Als tussen de datum waarop de koopovereenkomst wordt gesloten en de datum waarop de levering plaatsvindt een ruime periode ligt, rijst de vraag of de koopprijs de waarde van de woning weergeeft op het tijdstip waarop de koopovereenkomst is gesloten of het moment waarop de levering plaatsvindt. Gemeenten gaan voor de WOZ in beginsel uit van de datum van levering die uit het Kadaster blijkt. In de rechtspraak vande hoven en rechtbanken wordt deze vraag verschillend beantwoord.

Nieuwe woning gekocht?


De hoogste belastingrechter, de Hoge Raad, heeft nu beslist dat als algemene regel de koopprijs van een woning niet kan worden gelijkgesteld met de waarde van die woning op het tijdstip van levering, maar op het tijdstip van de koop. Als zich bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan tussen het sluiten van de koopovereenkomst en het tijdstip van levering, kan hiervan worden afgeweken. In de zaak die aan de Hoge Raad was voorgelegd, was voor de waardering van een woning op 1 januari 2012 gebruik gemaakt van een vergelijkbaar pand waarvan de koopovereenkomst was gesloten in juli 2011 en de levering in maart 2012 had plaatsgevonden. In de periode tussen het sluiten van de koopovereenkomst en de levering van de woning zouden de huizenprijzen zijn gedaald.
Ga met uw accountant na of uw gemeente de WOZ-waarde van uw woning juist heeft vastgesteld.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.