sluiten

14 juni 2014

Nieuwe pensioenregels op komst

Op dinsdag 27 mei 2014 ging de Eerste Kamer akkoord met de fiscale pensioenvoorstellen (Witteveen-2015) waarover lange tijd veel te doen is geweest. De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van pensioenen is hiermee afgerond. 

De veranderingen bij de pensioenopbouw, waaronder verlaging van het opbouwpercentage en de maximering van het pensioengevend loon, treden op 1 januari 2015 in werking.

Verlaagde opbouwpercentages

 

Middelloon

Middelloon

Eindloon

Eindloon

 

2014

2015

2014

2015

Ouderdomspensioen, 67 jaar

2,15%

1,875%

1,90%

1,657%

Partnerpensioen

1,51%

1,313%

1,33%

1,160%

 

Met deze verlaagde opbouwpercentages kan (in theorie) in veertig jaar werken een pensioen worden opgebouwd van 75% van het gemiddelde inkomen.

Pensioenregels

Maximering pensioengevend loon 

Vanaf 2015 geldt fiscaal een maximum pensioengevend salaris van  € 100.000,-. Dit bedrag wordt ieder jaar geïndexeerd. Door deze maximering valt een deel van het ouderdomspensioen én het partnerpensioen straks weg. Om dit op te vangen kan degene met een inkomen boven € 100.000,- een nettolijfrente sluiten in de tweede of derde pijler. De details voor de nettolijfrente zijn nog niet helemaal ingevuld door de wetgever. De maximering van het pensioengevend loon geldt niet voor het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Opgebouwde aanspraken blijven onaangetast

Voor de pensioenopbouw tot 1 januari 2015 gelden de maximale percentages van 2014. Ook geldt daarvoor het afgetopte salaris van € 100.000,- niet. De opgebouwde aanspraken blijven onaangetast. 

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.