sluiten

4 november 2005

Nieuwe factuurvereisten per 1/1/2004

Voor Nederland heeft de implementatie van een nieuwe Europese richtlijn een beperkte uitbreiding van de verplichte factuurgegevens tot gevolg. Het betreft de volgende wijzigingen, die ingaan per 1/1/2004

  • Wanneer bij de handel in gebruikte goederen de zogenoemde margeregeling wordt toegepast, moet dat op de factuur worden vermeld.
  • Als er sprake is van een vrijstelling, verleggingsregeling (belasting wordt geheven van de afnemer) of een intracommunautaire levering moet dit op de factuur worden vermeld.
  • Op de factuur moet het BTW-identificatienummer van de presterende ondernemer worden vermeld (uw eigen BTW-identificatienummer dus, zie voetnoot).
  • Het BTW-identificatienummer van de afnemer moet op de factuur worden vermeld, echter alleen als de belasting van hem wordt geheven (m.n. verleggingsregeling, intracommunautaire leveringen).
  • Als de belasting wordt voldaan door een fiscaal vertegenwoordiger, moet zijn BTW-identificatienummer, naam en adres worden vermeld.
  • Op de factuur moet de vergoeding worden vermeld voor elk tarief en elke vrijstelling. Ook moeten de eenheidsprijs exclusief omzetbelasting, de eventuele kortingen indien die niet in de eenheidsprijs zijn begrepen, en het toegepaste tarief worden vermeld.
  • Op de factuur moet de datum worden vermeld waarop een vooruitbetaling is gedaan, voorzover die datum kan worden vastgesteld en verschilt van de uitreikingsdatum van de factuur.
  • Op de factuur moet een opeenvolgend nummer worden vermeld, met één of meer reeksen, waarmee tevens de factuur eenduidig wordt geïdentificeerd.
  • De factuurplicht voor bij ministeriële regeling aan te wijzen groothandelaren wordt uitgebreid tot al hun leveringen. Dit betekent dat die groothandelaar ook een factuur aan een niet-ondernemer moet uitreiken. De Belastingdienst krijgt hiermee meer controlemogelijkheden, waardoor “zwarte inkopen” beter kunnen worden tegengegaan.

Bij het omzetten van de richtlijn in Nederlandse wetgeving heeft Nederland waar mogelijk gekozen voor een wijze van omzetten die voor het bedrijfsleven, wat administratieve lasten betreft, zo weinig mogelijk belastend is.

Het wetsvoorstel is te vinden op www.minfin.nl/wv03-267.doc Meer informatie over BTW-identificatienummers treft u aan op: http://www.belastingdienst.nl/9229250/ob/inhoud/5a59c60.htm

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.