sluiten

4 december 2005

Let op de verklaring ziekenfondswet

De belastingdienst heeft onlangs massaal verklaringen ziekenfondswet verstuurd. Hierbij verklaart de belastingdienst of u – als zelfstandige – al dan niet verplicht verzekerd bent voor het ziekenfonds in het jaar 2004.

U kunt hiertegen binnen zes weken desgewenst bezwaar aantekenen.

De peildatum voor beoordeling verzekeringsplicht is 1 oktober 2003. Er wordt dan gekeken naar de jaren 1999-2001. Als uw belastbaar inkomen in deze periode gemiddeld per jaar (inclusief drempel) maximaal € 22.155 beliep, bent u in 2004 verplicht verzekerd voor het ziekenfonds.

Op verzoek kan één jaar buiten beschouwing blijven, mits het verzoek binnen zes weken wordt ingediend.

Starters mogen dit ene jaar niet buiten beschouwing laten. De belastingdienst heeft een vraag- en antwoordbesluit uitgebracht over de regeling.

Let op: Het indienen van een bezwaarschrift schort de verzekeringsplicht helaas niet op. Twijfelt u aan de juistheid van de beschikking, of wenst u advies? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder van Kalb en Partners

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.