sluiten

2 maart 2005

Kasrondje bij oprichting BV kan gevaarlijk zijn!

Bij oprichting van een B.V. moet aan enkele vereisten worden voldaan.

Eén van deze wettelijke eisen is het storten van een minimumkapitaal van € 18.000,- door de aandeelhouder(s). Tot het moment waarop aan deze eis (en enkele andere eisen) is voldaan, zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor de in naam van de B.V. verrichte rechtshandelingen.

Meer over de BV op de website van de belastingdienst.

In de praktijk wordt nogal eens creatief omgesprongen met de stortingsplicht. Denk aan het zogenaamde ‘kasrondje’: de aandeelhouder stort € 18.000,-, maar leent het geld direct weer terug van de B.V..

De Hoge raad moest recent oordelen over een situatie waarbij zich op de bankrekening van een B.V. (in oprichting) ten tijde van de oprichting een saldo van ruim € 18.000,- bevond. De bank verklaarde dat het geld door de oprichter (volgens zijn verklaring) was gestort als aandelenkapitaal. Maar het lag iets anders. Dat saldo was ontstaan doordat het bedrag was gestort door een opdrachtgever waarvoor de B.V. in het oprichtingsstadium werkzaamheden had verricht. Het geld was dus niet afkomstig van de oprichter/aandeelhouder. Anderhalf jaar later werd de opgerichte vennootschap failliet verklaard. De curator vond dat er geen rechtsgeldige storting had plaatsgevonden. Hij verlangde alsnog storting én (en dat is nog belangrijker) stelde de aandeelhouder in zijn hoedanigheid van bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. De Hoge Raad wees de vordering van de curator toe. Het bedrag van € 18.000,- kwam immers niet uit het vermogen van de aandeelhouder, maar behoorde tot het vermogen van de B.V. (in oprichting).

Het doel van dit minimumkapitaal is de B.V. een basiskapitaal te verschaffen dat mede dient ter bescherming van crediteuren. Nu dat minimumkapitaal niet gestort was, was er een oprichtingsgebrek met als gevolg persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder/aandeelhouder voor alle verplichtingen van de B.V. voortvloeiende uit rechtshandelingen.

De moraal moge duidelijk zijn: bij storting van het minimumkapitaal moet werkelijk € 18.000,- aan de B.V. ter beschikking worden gesteld. Wie zich bedient van het kasrondje en van andere oneigenlijke ‘stortingen’ loopt het risico een hoge rekening gepresenteerd te krijgen als de B.V. ten onder gaat.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.