sluiten

28 juni 2014

Kabinetsplannen nieuwe verklaring arbeidsrelatie onduidelijk

Het kabinet wil met een nieuwe Verklaring arbeidsrelatie (VAR) sneller duidelijkheid en meer zekerheid geven over de aard van een arbeidsrelatie. Dit is vooral van belang omdat arbeidsrelaties die géén dienstbetrekking vormen, fiscaal en sociaal heel anders worden behandeld dan arbeidsrelaties die dat wel zijn. 

kabinetsplannen

Daarbij wil het kabinet opdrachtgevers medeverantwoordelijk maken voor de VAR. Doel hiervan is om zogenaamde schijnzelfstandigheid tegen te gaan.
In zijn advies geeft Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, aan dat het kabinetsvoorstel niet duidelijk maakt hoe groot het probleem van schijnzelfstandigheid is en of de omvang van dit probleem wel overheidsingrijpen rechtvaardigt.
Als opdrachtnemers en opdrachtgevers een overeenkomst aangaan die erg lijkt op een relatie tussen een werkgever en een werknemer, dan wordt vaak gesproken van schijnzelfstandigheid van de opdrachtnemer. In een dergelijke situatie zouden de fiscale en sociale consequenties moeten gelden die bij een werkgever-werknemer relatie horen. Om schijnzelfstandigheid tegen te gaan wil het kabinet opdrachtgevers medeverantwoordelijk maken voor de VAR. Het kabinet maakt niet duidelijk hoe omvangrijk deze schijnzelfstandigheid eigenlijk is. Daarmee blijft ongewis of de bijbehorende toename van de regeldruk proportioneel is. Actal heeft daarom geadviseerd om de medeverantwoordelijkheid niet in te voeren. Daarnaast wil het kabinet met een internetmodule sneller duidelijkheid en meer zekerheid geven over de aard van de arbeidsrelatie.
Actal is van mening dat dit tot een betere dienstverlening door de overheid kan leiden, mits de module niet vraagt naar informatie die de overheid zelf al heeft en verder geen vragen bevat die niet direct van invloed zijn op de aard van de af te geven VAR.

Actal adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer om de regel­druk voor bedrijven, burgers en beroepsbeoefenaren in de zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid, zo laag mogelijk te maken.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.