sluiten

26 februari 2016

Hypotheeklening bij uw eigen bv of een aflossingsachterstand? Houd rekening met nieuwe regels per 1 januari 2016

Per 1 januari 2016 heeft de wetgever diverse wijzigingen in de inkomstenbelasting ingevoerd die er voor moeten zorgen dat de wet wordt vereenvoudigd. Voor de eigen woning hebben de wijzigingen onder andere betrekking op de per 1 januari 2013 gewijzigde eigenwoningregeling en de hypotheekrenteaftrek.

Het gaat hierbij om het volgende:

 1) Meldingsplicht hypotheeklening bij uw eigen BV

Vanaf 1 januari 2013 moet een belastingplichtige die na die datum een lening is aangegaan bij een niet-aangewezen administratieplichtige (o.a. een bv of een familielid) via een modelformulier informatie verstrekken aan de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor de hypotheekrenteaftrek. Daarnaast moet de nieuwe lening, of een wijziging van de voorwaarden van deze nieuwe lening voor de eigen woning, tijdig gemeld worden bij de Belastingdienst. 

Hypotheeklening bij uw eigen bv of een aflossingsachterstand?Wijzigingen van de voorwaarden van de lening bij een niet-aangewezen administratieplichtige moeten binnen één maand na afloop van het belastingjaar worden gemeld. Als dit te laat wordt doorgegeven, vervalt voor dat jaar de hypotheekrenteaftrek. 

Het voorgaande leverde diverse problemen op. De wetgever heeft daarom besloten om vanaf het belastingjaar 2016 de meldingsplicht sterk te vereenvoudigen. Nieuwe leningen of wijzigingen van leningen bij niet-aangewezen administratieplichtigen worden vanaf het belastingjaar 2016 gemeld bij de aangifte inkomstenbelasting. Hiermee wordt voldaan aan de informatieplicht en zo heeft de belastingplichtige die volledig en juist zijn gegevens invoert recht op hypotheekrenteaftrek. 


Let op!
De meldingsplicht bij de aangifte is pas geldig vanaf 1 januari 2016. Is er in 2015 een lening voor de eigen woning afgesloten bij een niet-aangewezen administratieplichtige die niet onder de overgangsregeling valt, dan dient deze lening nog gemeld te worden via het modelformulier van de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek.

Bespreek de hoogte van uw hypotheekrenteaftrek voor het jaar 2015 tijdig met uw accountant. 

2) Hypotheekrenteaftrek bij een aflossingsachterstand

Voor eigenwoningleningen aangegaan vanaf 2013 geldt dat minimaal annuïtair moet worden afgelost in maximaal 360 maandelijkse termijnen. In bepaalde gevallen mag hiervan tijdelijk worden afgeweken. De aflossingsachterstand moet dan wel tijdig worden ingehaald. Als dit niet gebeurt, gaat de schuld op de eigen woning permanent over naar box 3 en is de hypotheekrente niet meer aftrekbaar. Als de schuld wordt afgelost en er wordt een nieuwe lening afgesloten tot het niveau van het bedrag dat is afgelost, zal deze schuld ook in box 3 vallen en is de hypotheekrente niet aftrekbaar. 

De wetgever vindt deze regeling te streng en daarom is de regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 aangepast. De verzachtende regeling zorgt er voor dat een lening door een aflossingsachterstand naar box 3 gaat, maar deze overgang van de lening is niet langer meer permanent. Als weer aan de voorwaarden wordt voldaan van minimaal annuïtair aflossen in maximaal 360 maandelijkse termijnen, gaat de lening voor de eigen woning weer over naar box 1 en is de hypotheekrente weer volledig aftrekbaar. 

Let op!Is een lening permanent overgegaan naar box 3 omdat de aflossingsachterstand niet tijdig is ingehaald, dan zal deze schuld terugkeren als eigenwoningschuld zodra aan de voorwaarden van de regeling is voldaan. De regeling is namelijk met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 aangepast.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.