sluiten

18 november 2013

Geld lenen van of aan uw BV

Als u geld leent van of aan uw BV, zorg er dan voor dat er sprake is van een zakelijke lening en niet van een onzakelijke lening. Een onzakelijke lening wordt geacht te zijn verstrekt onder voorwaarden die alleen een aandeelhouder zou overeenkomen.

Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan het verstrekken van een lening zonder adequate zekerheden of tegen een veel te lage rente. Een afwaarderingsverlies op een dergelijke lening is niet aftrekbaar op het moment dat de vordering oninbaar wordt geacht als uw BV de lening niet meer kan terugbetalen. Omgekeerd kan het bij een onzakelijke lening ook zo zijn dat de inspecteur zich op het standpunt stelt dat de BV u geen geld heeft geleend, maar dat er sprake is van een verkapte dividenduitdeling, met alle gevolgen van dien. Om te voorkomen dat een lening wordt aangemerkt als een onzakelijke lening is de eerste stap dat er een leningsovereenkomst wordt opgesteld.

Let op!

Er wordt veel geprocedeerd over de fiscale afwaardering van leningen. Dat is tijdrovend en kostbaar. Om dit te voorkomen kan uw accountant zorgen voor een leningsovereenkomst en voor een adequate onderbouwing van de voorwaarden waaronder de lening is aangegaan.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.