sluiten

12 september 2012

Geen geld voor belastingen?: vergeet tijdige melding betalingsonmacht niet!

Steeds meer ondernemingen kunnen hun belastingschulden niet (volledig) voldoen. Bestuurders van bijvoorbeeld BV's vergeten daarbij wel eens dat zelfs zij privé aansprakelijk kunnen worden gesteld voor deze schulden! Deze bestuurdersaansprakelijkheid is doorgaans te voorkomen met een tijdige melding van betalingsonmacht. 

Wanneer duidelijk is dat de onderneming niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, moet de bestuurder van die onderneming een schriftelijke melding van betalingsonmacht indienen bij de belastingdienst. Dit moet gebeuren binnen 2 weken na de dag waarop de verschuldigde belasting behoorde te zijn betaald. Bij deze mededeling moet de bestuurder tevens inzicht geven in de omstandigheden die hiertoe hebben geleid. De melding van betalingsonmacht moet gebeuren middels dit formulier.

 Aandachtspunten melding betalingsonmacht

  1. U hoeft deze betalingsonmacht niet zelf te melden: dit kan ook gebeuren namens u (bijvoorbeeld door een adviseur). De rechtsgevolgen die hieruit voortvloeien, blijven echter voor uw rekening.
  2. Een eenmaal ingediende melding geldt ook voor toekomstige niet betaalde belastingaanslagen, tenzij de onderneming inmiddels andere belastingaanslagen (gedeeltelijk) heeft voldaan. Let op: ook verrekening van belastingschulden valt hieronder!
  3. Voor naheffingsaanslagen die u niet kunt betalen, moet u altijd een melding van betalingsonmacht indienen.

 

Wees dus alert als uw onderneming in betalingsproblemen komt en neem tijdig contact op met uw adviseur. U voorkomt daarmee hoofdelijke aansprakelijkheid in privé. Wij staan uiteraard voor u klaar!

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.