sluiten

2 december 2005

Fiscaalvriendelijk fitnessen

Wist u dat er fiscaalvriendelijke mogelijkheden zijn voor bedrijfsfitness van de zaak? Hoe kunt u die benutten? Wat levert dat op?

U wilt als ondernemer dat uw werknemers goed presteren. Een goede lichamelijke conditie is daar bij heel belangrijk. Het vermindert vaak ook het kostbare ziekteverzuim. U kunt net als veel collega-ondernemers al doen, de mogelijkheden scheppen om mensen zover te krijgen dat ze gaan sporten.


Bedrijfsfitness en de sportieve fiscus


Waar het om gaat, is dat u bedrijfsfitness mogelijk maakt. Uw werknemers kunnen dan op uw kosten gaan sporten en blijven dan lichamelijk fit. Hoewel dit een voordeel uit de dienstbetrekking is en hier over eigenlijk loonbelasting betaald moet worden, vindt ook de overheid lichamelijke beweging van belang en heeft hiervoor een regeling getroffen. Onder voorwaarden is het voordeel dat de werknemer van de regeling heeft, vrijgesteld van loonbelasting en vormt daarmee dus een vrije vergoeding. Voor deze onbelastbaarheid gelden wel wat voorwaarden.

Wat is fitness volgens de fiscus? Het is van belang om te weten wat de fiscus als bedrijfsfitness aanmerkt. Het moet gaan om: conditie- of krachttraining van werknemers, georganiseerd of op touw gezet door u als werkgever en waarbij des kundig toezicht is. De bedrijfsfitness kan zowel op het werk of elders (sportschool) plaatsvinden.

Lekker onbelast. De voorwaarden waaronder de bedrijfsfitness onbelast blijft, zijn: dat in principe ten minste 90% van de werknemers mee kan doen (deelname eraan voor hun openstaat) en dat de bedrijfsfitness geheel of bijna geheel plaatsvindt tijdens werktijd.

Als werkgever kunt u de bedrijfsfitness op twee manieren vergoeden. Ofwel u betaalt zelfde kosten van bedrijfsfitness en instructeur bij u op het werk danwel op de sportschool, ofwel u vergoedt de kosten aan de werknemers. In beide gevallen is dit onbelast als aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

Niet aan voorwaarden voldaan?


Als u wel een bedrijfsfitnessregeling voor uw werknemers heeft, maar u voldoet niet aan de voorwaarden, dan is er sprake van loon in natura en moet hierover loon belasting worden afgedragen. Dat is dus extra hard ‘fiscaal zweten’. De inspecteur zal in dat geval een waarde aan de bedrijfsfitness toekennen om de belasting over te kunnen berekenen. Dit zal hij doen volgens de normale regels voor de belasting van ‘loon in natura’. In dit geval komt het erop neer dat de waarde in het economische verkeer van de bedrijfsfitness belast zal worden. In de praktijk zal dit neerkomen op de abonnementskosten van fit ness bij een sportschool. Dit wordt dan bij het brutoloon geteld en hier wordt de volle mep loonbelasting en sociale premies over geheven.

Eigen baas


Indien u als directeur-grootaandeelhouder in dienst bent van uw eigen B.V., geldt de bedrijfsfitnessregeling ook voor u. U kunt dan ook profiteren van de vrije bedrijfsfitness. Wel moet aan boven staande voorwaarden worden voldaan en moet de regeling dus ook voor 90% van ander personeel openstaan.

Als Inkomstenbelastingondernemer bent u niet als werknemer in dienst, zodat de bedrijfsfitness regeling niet voor u geldt. Voor uw personeel in loondienst kunt u de regeling uiteraard wel gebruiken. Aftrek van fitness van de IB-ondernemer van zijn winst is slechts mogelijk indien er een zakelijk belang mee gediend is, dat zal bij fitness vaak niet fiscaal hard te maken zijn. Persoonlijke uitgaven voor fitness van u als IB-ondernemer zijn (helaas) niet van de bedrijfswinst aftrekbaar.

Als u uw personeel laat sporten op kosten van de zaak via een bedrijfsfitnessregeling die aan de genoemde voorwaarden voldoet, kan dat lekker sportief totaal belastingvrij. Dit geldt soms ook voor de directeur-grootaandeelhouder.

Deze informatie was actueel op het moment van plaatsing. KALB Accountants staat niet in voor de juistheid van bovenstaande informatie op dit moment, neem daarvoor eventueel contact met ons op.

KALB Accountants brengt u graag op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Accountancy, Belastingen en andere financiële zaken. Onze nieuwsberichten zijn in eerste instantie bedoeld om u te oriënteren op de beschreven materie en zullen dus in de meeste gevallen de beschreven zaken niet uitputtend behandelen. Hoewel ten aanzien van de inhoud van dit nieuwsbericht de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen wij als KALB Accountants niet volledig instaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Wij sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit.
 
Voor een toelichting of nader advies inzake de gepubliceerde artikelen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Indien u al cliënt bent van KALB Accountants kunt u daarvoor contact opnemen met uw relatiebeheerder. Indien u (nog) geen cliënt bent van KALB Accountants, kunt u onze contactinformatie vinden via het menu op deze pagina.
 
Wilt u ook periodiek op de hoogte gehouden worden? Dan kunt u zich via het inschrijven nieuwsbrief formulier (geheel vrijblijvend) inschrijven voor onze nieuwsberichten. Mocht u later geen prijs meer stellen op onze nieuwsberichten kunt u zich ook heel eenvoudig weer afmelden. De link daarvoor vindt u onderaan in elke nieuwsbrief.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de geldende AVG-normen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie ons Privacy Statement.